Vägren

På huvudleder och större vägar finns ofta en vägren med varierande bredd. De är inte avsedda som ett extra körfält utan som en säkerhetszon och ska användas av långsamtgående fordon.

inte köra på vägren

Här ska man inte köra på vägrenen.

Vägrenen ska användas av:

  • Fotgängare, cyklister, mopeder (klass II) när gång- och cykelbana saknas.
  • Mopeder klass I.
  • LGF-fordon (fordon som inte kan eller får köras fortare än 40 km/tim.
  • Ryttare.

Andra fordonsförare får använda vägrenen tillfälligt för att underlätta för andra trafikanter. Såvida inte vägrenslinjen är heldragen, då får vägrenen endast användas av de fordon som ska köra på vägrenen.

Då ska du använda vägrenen:

  • Om du måste köra betydligt långsammare än övrig trafik.
  • För att underlätta en omkörning får du svänga ut i vägrenen tillfälligt. När omkörningen är genomförd ska du svänga tillbaks på vägen, tänk då på att du har väjningsplikt gentemot övrig trafik.

Undvika att använda vägrenen i mörker eller när sikten är dålig på grund av vädret eller en skymd kurva.

svag vägkant

Vara extra försiktig med att gå ut i vägrenen när du passerat denna skylt som varnar för svag vägkant.

Ref id: VC 3650-3

Pratbubbla 2 Kommentarer

Avatar

Namn.. 2020-07-01

Ja, bara det inte är motorväg eller motorled

Avatar

Marcus 2017-11-21

Får man köra med moppe på en 70 väg om den saknar vägren?

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA