Nedsatt syn

Nedsatt syn

Detta vägmärke talar om att det finns folk med nedsatt syn i området (se bild t.h). Fordonsförare bör vara extra försiktiga då gående kan ha nedsatt syn och inte ser trafiken

Ref id: VC 68-15

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA