Rekommenderad hastighet

Skylt rekommenderad hastighet

Märket används endast som omställbart vägmärke och anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket.

Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.

Ref id: VC 45-57

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA