Trafikregler i cirkulationsplats

Om cirkulationsplatser och rondell

Cirkulationsplatser eller som vissa felaktigt kallar dom ”rondell” är en speciell typ av vägkorsning med två eller flera avfarter som är till för att underlätta trafikflödet och minska olycksrisken då förare måste minska farten innan cirkulationsplatsen.
Rondell är den yta som finns i mitten av cirkulationsplatsen.

Köra i rondell

Dessa trafikregler gäller i en cirkulationsplats:
- I cirkulationsplatsen ska man alltid köra motsols runt rondellen.
- Du har väjningsplikt mot andra fordon i cirkulationsplatsen.
- Det finns inget krav på att du måste ge tecken eller blinka vid infart eftersom det endast finns ett val av körriktning.
- Om du byter körfält eller flyttar dig i sidled ska du ge tecken / blinka.
- När du kör ut ur cirkulationsplatsen ska du ge tecken till höger.
- Anpassa körningen så att du helst kör ut ur cirkulationsplatsen från höger körfält.

Många är upplärda med att man måste blinka vänster när man kör in i cirkulationsplatsen om man ska ta avfarten till vänster. Detta är alltså inte nödvändigt, däremot måste man ge tecken till höger när man ska köra ut ur cirkulationsplatsen.

När du närmar dig cirkulationsplatsen ska du välja det körfält som är lämpligast för de fortsatta resan om det finns flera körfält att välja på det vill säga.
Vanligtvis är det lämpligast att välja det högra körfältet om du ska köra rakt fram eller ta avfarten till höger och välja det vänstra körfältet om du ska ta avfarten till vänster.

Köra ut ur cirkulationsplats

Köra ur rondell

Tänk på att om du kör ut från cirkulationsplatsen från vänster körfält att du är extra uppmärksam på fordon i höger körfält eftersom du inte vet om de ska fortsätta att köra rakt fram eller svänga av till höger. Tänk även på att du genomför ett körfältsbyte.

Ref id: VC 1227-41

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA