Motorväg

Motorvägsskylt

Är en större väg med två eller flera körfält i vardera riktning.
På en motorväg är det förbjudet:

- Att stanna eller parkera.
-Att bogsera (bogsering får ske till närmaste avfart vid en nödsituation och detta ska ske i vägrenen).
-Att backa eller vända.

Endast fordon som kan framföras i minst 40 km / tim får köra på en motorväg (gäller även moped klass 1).

Ref id: VC 209-15

Pratbubbla 2 Kommentarer

Avatar

Sylve 2023-03-19

Börjar alla namn på motorvägar med E? Typ E4, E6 etc.

Avatar

Walter 2017-10-27

Hur många motorvägar / europavägar finns det i Sverige

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA