Motorväg

Är en större väg med två eller flera körfält i vardera riktning.
På en motorväg är det förbjudet:

- Att stanna eller parkera.
-Att bogsera (bogsering får ske till närmaste avfart vid en nödsituation och detta ska ske i vägrenen).
-Att backa eller vända.

Endast fordon som kan framföras i minst 40 km / tim får köra på en motorväg (gäller även moped klass 1).

Ref id: VC 72-4

Pratbubbla 1 Kommentarer

Avatar

Walter 2017-10-27

Hur många motorvägar / europavägar finns det i Sverige

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA