Utsläppsklasser och miljöklasser

Bilarna i Sverige är indelade i olika utsläppsklasser för att konsumenterna lättare ska kunna se och jämföra bil som ger minst påverkan för miljön. Utsläppsklassningen styrs av bilens utsläpp av kolmonoxid, kväveoxider, kolväten och partiklar (dieselbilar). Utsläppsklass kallades tidigare för miljöklass.
Klassen fordonet är i säger dock inget om bränsleförbrukningen.
Det är fordonets avgasutsläpp av koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar som styr klassningen. Utsläpp av koldioxid (CO2) ingår inte i utsläppsklassningen.

De vanligaste utsläppsklasserna

Miljöklass 2005 / 2000 / Euro 3 / Euro 4

Euro 3 kallas även miljöklass 2000. Sedan 2006-01-01 måste alla bensin- och dieseldrivna bilar uppfylla kraven för miljöklass 2005. Kallas även för miljöklass Euro 4.

Miljöklass 2005e

I denna miljöklass ingår endast elbilar.

Miljöklass 2005h

Bilar som drivs med både el från batterier och bensin eller diesel.

Miljöklass Euro 5

Denna miljöklass var alla bilar som såldes från och med 2011-01-01 tvungen att uppfylla. Bilar med denna miljöklass kan uppfylla miljökravsmålen för att vara skattebefriade.

Miljöklass Euro 6

Miljöklassen har strängare regler än Euro 5 och alla bilar som säljs från och med 2015-09-01 måste uppfylla Euro 6. Bilar med denna miljöklass uppfyller målen för att vara skattefria. Utsläppskraven för dieselbilar har även skärpts jämfört med Euro 5.

Elhybrid

Denna klass innefattar bilar som drivs av i bilen två placerade källor. Den ena källan har förmågan att lagra elektrisk energi, tex i form av batteri, generator, svänghjul eller en kondensator. Den andra källan bör vara ett förbrukningsbart bränsle, tex bensin eller diesel.

Laddhybrid

En bil som skall uppfylla kraven för Laddhybrid måste uppfylla kraven för Elhybrid. Utöver dessa krav så måste bilen kunna laddas externt, tex med laddkabel.

Utsläppsklass euro 6

En av de nyaste miljöklasserna: Euro 6

Skattefria miljöbilar

Bilar som uppfyller miljökrav i miljöklass Euro 5, Euro 6, 2005e och 2005h kan skattebefrias i 5 år från det datum att fordonet för första gången togs i trafik.
För att avgöra om ett fordon kan skattebefrias tar Transportstyrelsen hänsyn till om fordonet drivs med bensin, diesel, biodrivmedel eller el. Man tar även hänsyn till fordonets vikt och utsläpp vid blandad körning.

Ref id: VC 10978-6

Pratbubbla 3 Kommentarer

Avatar

Stig 13-April, kl 10:45

VD GÄLLR FÖR A-Traktorer och mopedbilar??

Avatar

Theo(går i 3an i fordon) 2023-05-05

Christina en elbil är euro 5 även euro 6

Avatar

Christian 2023-04-28

Elhybrid och laddhybrid är två kategorier i texten. Vilken utsläppsklass har en elbil?

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA