Gratis körkortsfrågor online

Här kan du testa dina kunskaper med 10 st körkortsfrågor helt gratis.

Att testa sina kunskaper med teorifrågor kan vara ett bra sätt att kontrollera att man har tillräckliga trafik- och körkortskunskaper. Alla de rätta svaren till provet hittar du på våra sidor med körkortsteori.
Teoriprovet innehåller generella teorifrågor där endast ett av de fyra svarsalternativen för varje körkortsfråga är rätt.
Efter provet får du resultatet direkt där du kan se hur många rätt du fick. Lycka till!
Väg fordon
Skriv in ditt namn för att starta

Fråga 1

Du kör på en motorväg, vilket påstående är sant?


Om jag kör en bil med tillkopplat lätt släp är det inte tillåtet att köra om andra fordon.

Om jag behöver vända eller stanna är det tillåtet att göra detta i en öppning eller skiljeremsa på motorvägen.

Om jag ska göra en omkörning ska jag alltid köra om till vänster.

Om jag får motorstopp bör jag så snabbt som möjligt försöka få hjälp med bogsering.

Fråga 2

Din bil har en totalvikt på 1600 kg. Vilken av följande släpvagnar får du inte koppla till bilen?


En obromsad släpvagn med en totalvikt på 800 kg.

En släpvagn med en tjänstevikt på 2000 kg.

En släpvagn lastad med gods som väger 900 kg.

En släpvagn med en totalvikt på 1900 kg.

Fråga 3

På vilken av följande platser gäller inte högerregeln?


I parkeringshus.

På en huvudled.

På mindre vägar i ett villaområde.

I vägkorsningar med flervägsstopp.

Fråga 4

Vad innefattar begreppet bruttovikt?


Fordonets vikt + last vid körtillfället.

Fordonets vikt - fordonets angivna maxlast.

Tjänstevikt + fordonets angivna maxlast.

Skattevikt + last vid körtillfället.

Fråga 5

På vilken av följande platser är det tillåtet att parkera?


På höger sida av vägen på en huvudled.

5 meter efter ett övergånggställe.

Strax efter en vägkorsning.

På vägrenen på en motortrafikled.

Fråga 6

Vilken försäkring måste du minst ha på ditt fordon?


Delkasko försäkring.

Halvförsäkring.

Vagnskadeförsäkring.

Trafikförsäkring.

Fråga 7

När får du göra en omkörning till höger?


Om bilen framför ska svänga till höger.

Om du ska köra om en moped.

Om fordonet framför är ett långsamtgående fordon (LGF).

Precis innan en vägkorsning.

Fråga 8

Vilket är det lägsta bötesbeloppet för fortkörning?


1500 kr.

1800 kr.

2000 kr.

2300 kr.

Fråga 9

Vilken tidsvinst får du om du ökar hastigheten från 80 km/tim till 100 km/tim?


1,5 min / mil.

3 min / mil.

4,5 min / mil.

6 min / mil.

Fråga 10

Vilket av följande påstående beskriver ett ekonomiskt körsätt?


Alltid försöka köra långsamt med låg växel.

Köra med monterad takbox för bättre aerodynamik.

Försöka hålla ett varvtal över 3000 varv/minut vid motorvägskörning.

Sträva efter att "hoppa över" en växel vid uppväxling.

Skriv in ditt namn för att rätta provet.

+1000 körkortsfrågor från 199 kr

Skaffa fler körkortsfrågor och öva med teori.

Köp körkortsfrågorna

För bil, moped, motorcykel, lastbil och buss.
Körkortsteori tjänst online

Öva online

Senaste resultaten

2 timmar senEj godkänd 7/10
3 timmar senEj godkänd 9/10
5 timmar senEj godkänd 6/10
7 timmar senEj godkänd 6/10
Igår, kl 21:04Ej godkänd 9/10
Igår, kl 20:50Ej godkänd 4/10
Igår, kl 16:17Ej godkänd 2/10
Igår, kl 11:42Ej godkänd 7/10
2 dagar sedanEj godkänd 5/10
2 dagar sedanEj godkänd 8/10
2 dagar sedanEj godkänd 7/10
2 dagar sedanEj godkänd 7/10
2 dagar sedanEj godkänd 4/10
3 dagar sedanEj godkänd 7/10
3 dagar sedanEj godkänd 8/10
3 dagar sedanEj godkänd 5/10
3 dagar sedanEj godkänd 5/10
3 dagar sedanEj godkänd 6/10
3 dagar sedanEj godkänd 4/10
3 dagar sedanEj godkänd 6/10
Medelresultat
Totalt: 6 / 10
Idag: 7 / 10

Vilka behörigheter passar körkortsfrågorna?

Frågorna är av generell karaktär och inriktar sig inte mot någon specifik behörighet. Flera av frågorna avser exempelvis trafikregler som gäller oavsett motordrivet fordon eller körkortsbehörighet.
Teorifrågorna är dock främst anpassad för körkortsbehörigheter som avser fordon med fler än två hjul, det vill säga B,C,D och E.