Hastigheter för fordon

Många fordonsförare tycker att hastigheterna är för lågt satta. Denna uppfattning blev även mer utbredd då man minskade hastigheten på många vägsträckor med 10 km/tim. Tidigare 90-sträckor blev 80 och 70-sträckor blev 60. På vissa vägar har dock hastigheten höjts det gäller främst på vissa delar av våra motorvägar där hastigheten höjts från 110 km/tim till 120 km/tim.
Ett fordons hastighet ska i första hand anpassas till trafiksäkerheten du behöver som förare därför ta hänsyn till en mängd faktorer vid val av hastighet såsom:

 • Typ av väg och vägens standard, det är stor skillnad att åka på en liten enskild väg och en bred landsväg med vägren.
 • Vägens utformning det vill säga om det är många skarpa kurvor och backkrön eller om det är raksträcka med bra sikt.
 • Fordonets skick och last.
 • Vädret det vill säga om det är blött, torrt eller halt väglag. Även huruvida om sikten är bra eller nedsatt på grund av regn, snö eller dimma.
 • Trafikförhållanden, vilket innebär hur intensiv trafiken är och typen av fordon som är på vägen.

Hastighetsbestämmelser

Det finns fem olika bestämmelser som reglerar hastigheten:

 • 1. Lagstiftade högsta hastigheter.
 • 2. Hastighetsbegränsningar som meddelas via förbudsmärken.
 • 3. Grundregler.
 • 4. Platser där förare ska hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet. Detta gäller exempelvis när du passerar vägarbeten.
 • 5. Hastighetsbegränsningar som styrs av vissa fordon eller fordonskombinationer. Du kan se mer om detta i tabellen.

Hastighetens grundregel

Så här säger lagstiftaren om hastighet: Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse. En förare ska hålla med hänsyn till omständigheterna en tillräckligt låg hastighet:

 • 1. Inom tättbebyggt område.
 • 2. När sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena.
 • 3. Vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen.
 • 4. Där korsande fordonstrafik kan förekomma.
 • 5. I skarpa kurvor.
 • 6. Vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd.
 • 7. Vid risk för bländning.
 • 8. Vid möte med andra fordon på smala vägar.
 • 9. Vid halt väglag.
 • 10. När fordonet närmar sig en spårvagn, en buss eller en skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller avstigning.
 • 11. När fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.
 • 12. När fordonet närmar sig kreatur på vägen.
 • 13. Där vägarbete pågår.
 • 14. Förbi en olycksplats.
 • 15. Vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk.

Att anpassa hastigheten betyder inte bara att man alltid ska minska farten utan även att man ska öka farten på riskfria sträckor. En överdrivet låg hastighet skapar ett riskmoment och irritation för övriga trafikanter. En förare får inte utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra förares körning.

Hastigheter för olika fordon

Fordon eller fordonskombinationTillåten högsta hastighet
Moped klass I45 km/tim
Moped klass II25 km/tim
Personbil, motorcykel, lätt lastbil samt buss med högst 3,5 tons totalviktDen hastighet som gäller på vägen
Buss med totalvikt över 3,5 ton90 km/tim
Buss med totalvikt över 3,5 ton om samtliga som färdas i bussen som är äldre än tre år har tillgång till en plats försedd med bilbälte100 km/tim
Tung lastbil80 km/tim
Tung lastbil på motorväg eller motortrafikled90 km/tim
Motorcykel med en släpvagn80 km/tim
Motorfordon med bromsad släpvagn80 km/tim
Motorfordon med en obromsad släpvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt, dock högst 750 kg80 km/tim
Tung terrängvagn eller motorredskap klass I med eller utan bromsad släpvagn50 km/tim
Motorfordon med en obromsad släpvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt om vagnen inte är lastad) överstiger halva dragfordonets tjänstevikt40 km/tim
Tung terrängvagn eller motorredskap klass I med en obromsad släpvagn40 km/tim
Motorfordon, motorredskap klass I och tung terrängvagn med två bromsade släpvagnar40 km/tim
Fordon särskilt inrättat för bärgning, som drar ett annat fordon vars ena ände är upplyft på en upphängningsanordning som är fast eller bogserad40 km/tim
Annan bil än bärgningsbil som bogserar med upphängningsanordning. Bogsering i andra fall30 km/tim
Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med släpsläde eller efterfordon30 km/tim
Fordon med band20 km/tim
Terrängmotorfordon vid färd på annan väg än enskild väg som i mindre omfattning används av allmänheten20 km/tim
Fordon eller därtill kopplat fordon med hjulringar av järn eller annat hårt material10 km/tim
Motorfordon med släpvagn med ledad dragstång och påskjutsbroms som har en bruttovikt som inte överstiger dragfordonets bruttovikt40 km/tim

Högsta tillåtna hastigheter

Inom tättbebyggt område är hastigheten begränsad till en bashastighet på 50 km/tim. Hastighetsbegränsningen gäller även om inga 50-skyltar finns uppsatta. Hastigheten gäller i hela området om inte förbudsmärken meddelar något annat.

vägmärke tättbebyggt område

Vägmärke: tättbebyggt område
I tättbebyggda områden gäller en bashastighet på 50 km/tim.

vägmärke tättbebyggt område upphör

Vägmärke: Tättbebyggt område upphör
När du kör utanför ett tättbebyggt område gäller en bashastighet på 70 km/tim.

vägmärke motorväg

Vägmärke: Motorväg
På en motorväg är hastigheten vanligtvis begränsad till 110 km/tim. Det finns dock vissa sträckor där den högsta tillåtna hastigheten är 120 km/tim. På motorvägar är det inte tillåtet att köra långsammare än 40 km/tim.

Tidsvinst för olika hastigheter

Så här många minuter tar det att köra en mil i olika hastigheter, jämfört med vilken tidsvinst du tjänar i minuter.

Hastighet km/tim Minuter / mil Tidsvinst (min)
Öka till
60 km/tim
Öka till
70 km/tim
Öka till
80 km/tim
Öka till
90 km/tim
Öka till
100 km/tim
Öka till
110 km/tim
501223,54,55,466,4
60 10-1,52,53,444,6
70 8,5--11,92,53,1
80 7,5---0,91,52,1
90 6,6----0,61,2
1006-- ---0,6
1105,4------

Som man kan se i tabellen så är tidsvinsten inte så stor som man kan tro. Att exempelvis öka hastigheten från 80 km/tim till 100 km/tim så tjänar man endast 1.5 minut per mil.

Ref id: VC 6407-34

Pratbubbla 4 Kommentarer

Avatar

Jonas 26-Februari, kl 08:54

Vad säger lagen om hastigheter vid tex dåligt väder? Är det lagligt att köra i 100 på en 100 väg i snöstorm? Om alla andra kör i 60 och man själv sänker ner sig till 80, upp till polisen att avgöra vilken hastighet som är laglig där och då?

Avatar

Jonas 2023-11-09

De där "endast 1.5 minuter per mil" Blir ju om man kör 100 istället för 80 i 10 mil plötsligt till 15 minuter vilket kan vara viktigt om man till exempel har kör och vilotider och måste till en viss destination inom 4,5 timmar. Ju längre sträcka du kör 100 istället för 80 (80 är en hastighet många gillar att hålla på 100-vägar) är tidsvinsten större ju längre du kör. Men det är i alla fall bättre än förr när det hette att man "bara vann några sekunder" oavsett körsträcka.

Avatar

Tella 2023-10-08

Vilka hastigheter gäller för cyklister?

Avatar

Maria 2023-03-19

Borde det inte vara bättre att översätta tidsvinsten till sekunder? I och försig är det lätt att räkna ut att 0,6 minuter x 10 är 6 minuter men ändå.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA