Järnvägskorsningar

Järnvägskorsning

Vid järnvägskorsningar gäller särskilda trafikregler. Trots att de flesta järnvägskorsningarna idag har ljud- och ljussignaler och bommar sker de flera olyckor varje år med svåra skador som följd. En järnvägskorsning kan vara utrustade med:

  • Helbommar som täcker båda körfälten. Denna säkerhetsanordning är vanligast och finns alltid i tätorter. Tillsammans med bommarna finns även en ljud- och ljussignal.
  • Halvbommar som täcker körfältet i färdriktningen. Fördelen med en halvbom är att om man blir instängd så kan man passera i motsatt körfält.
  • Ljud- och ljussignaler utan bommar. Korsningar utan bommar är relativt ovanligt idag då deflesta korsningarna har eller är på väg att utrustas med bommar. Det är vid korsningar utan bommar som det skett flest olyckor.

Järnvägskorsning kallas även för plankorsning.

Passera järnvägskorsning

Vid passeringen av en järnvägsövergång ska man alltid vara extra uppmärksam även om det finns ljud- och ljussignaler med bommar. Anpassa alltid farten efter hur sikten och väglaget är vid den aktuella korsningen och om sikten är helt skymd kan du behöva stanna innan du passerar korsningen.

Tänk på att:

  • Ett tåg kan ha en bromssträcka på 1 kilometer.
  • Växla gärna ner innan du kör över korsningen så att du snabbt kan passera när du fått fri sikt.
  • Om stoppskylt finns innan korsningen måste du stanna. Om stopplinje saknas stannar du precis innan korsningen där du har bra sikt.
  • Det är förbjudet att parkera 30 meter före och efter en järnvägskorsning då det annars finns risk att du skymmer sikten för andra trafikanter.
  • Du får aldrig köra in i en korsning om det finns risk att du blir stillastående eller måste stanna i korsningen.
  • Du får inte köra om precis innan eller i en järnvägskorsning (tvåhjuliga fordon utan sidvagn får köras om).
regler järnvägskorsning

Parkerings- och stoppregler i järnvägskorsningar.

Om det osannolika skulle hända och du blir stillastående i en järnvägskorsning och fastnar mellan bommarna kan du köra igenom bommarna, de är gjorda av ett sprött material som lätt går sönder.
Om du tvingas putta bort bilen kontrollera först att inte något tåg närmar sig.

Vägmärken

järnvägskorsning med bommar

Järnvägskorsning med bommar.

järnvägskorsning utan bommar

Järnvägskorsning utan bommar.

kryssmärke

Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår. Märket är uppsatt omedelbart före en järnvägskorsning.

avstånd till järnvägskorsning

Anger avstånd till järnvägskorsningen. Där skylten med 3 streck är längst ifrån korsningen.

Ref id: VC 2528-34

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA