Bilbälte

Bilbälte

Bilbältet är en utav om inte den viktigaste säkerhetsanordningen för förare och passagerare i fordon. Därför måste alla nya bilar, lastbilar och bussar vara utrustade med bilbälte för föraren och samtliga passagerare.
Bilbältets uppgift är förhindra att en person kastas ut från sin plats vid en krock, kraftig inbromsning eller om fordonet åker av vägen. När bältet spänns hastigt slår bältspärren till och förhindrar att bältet spänns ut för att hålla kvar en person på sin plats.

Alla personer som färdas i en bil, lastbil eller 3- eller 4-hjulig mc eller moped med kaross ska sitta på en plats med bilbälte om en sådan plats finns. Personen ska dessutom använda bältet när fordonet rullar.

Barn

Barn som är kortare än 135 cm ska använda en särskild skyddsanordning, det vill säga babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde istället för eller tillsammans med bilbältet.
Det finns två undantag:
Barn som är tre år eller äldre och kortare än 135 cm får åka i ett fordon trots att det inte är möjligt att använda en särskild skyddsanordning vid tillfälliga transporter under korta sträckor. I sådana fall ska barnet använda bilbältet om det är möjligt och får inte sitta i framsätet i en personbil eller lätt lastbil. Det andra gäller barn som är yngre än tre år. Undantaget gäller vid tillfällig färd i taxi under korta sträckor och under förutsättning att barnet inte sitter i framsätet.

Busspassagerare

Alla busspassagerare som är äldre än tre år ska sitta på en plats med bilbälte, om det finns en sådan plats, och ska använda bältet. Transportstyrelsen rekommenderar att även yngre barn använder bilbältet eller särskild skyddsanordning.

Om det inte finns någon sittplats med bilbälte tillgänglig, är det tillåtet att stå i bussen (om bussen är godkänd för ståplatser). Vid lokala transporter i tättbebyggda områden får en annan plats användas, även om det finns sittplatser med bilbälte tillgängliga.
Ref id: VC 497-21

Pratbubbla 1 Kommentarer

Avatar

Johan 2022-05-15

Måste man ha bälte om man kör lastbil eller buss?

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA