Långsamtgående fordon

Körkortsteori.se

Långsamtgående fordon, förkortat LGF är fordon med låg maxhastighet (max 45 km/tim), exempel på LGF-fordon är traktorer, motorredskap och vissa släpfordon.

Om ett LGF-fordon framförs på allmän väg ska de ha LGF-skylt baktill, om fordonet har släpvagn ska skylten placeras där.

Ref id: VC 494-46

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA