Tecken och signaler i trafiken

Det är krav på att alla bilar måste vara utrustade med anordningar som gör det möjligt att kommunicera och varna andra trafikanter. Detta gäller exempelvis blinkers, tuta / signalhorn och bromsljus. Det är viktigt att ge tecken och signaler i god tid och på ett entydigt sätt så att andra trafikanter hinner uppfatta din information och förstå den rätt. Så här säger lagen om signaler och tecken: När det behövs för att förebygga eller avvärja fara, skall en förare ge ljud- eller ljussignaler eller på något annat lämpligt sätt väcka andra trafikanters uppmärksamhet. Signaler får inte ges längre än nödvändigt.

Blinkers

Du ska alltid ge tecken när du vill informera andra trafikanter om en manöver. Det är bättre att använda blinkers för mycket än för lite. Om du tror att tecknet kan bli vilseledande bör du dock avstå från att blinka. I några situationer måste du använda blinkers. När du ska:

  • Starta från en vägkant.
  • Svänga i en vägkorsning.
  • Svänga på en väg.
  • Byta körfält eller göra en omplacering i sidled på vägen.

Varningssignal

Du är skyldig att ge en varningssignal för att förebygga eller avvärja en fara. Under dagsljus är det lämpligt att använda tutan och i mörker kan det även vara lämpligt att blinka med helljusen. Signaleringen får aldrig pågå längre än nödvändigt.

Även om en förare givit signal eller tecken är han eller hon skyldig att försäkra sig om att den avsedda manövern kan göras utan fara eller onödigt hinder för någon annan.

Ref id: VC 1604-49

Pratbubbla 1 Kommentarer

Avatar

Anna Backman 2021-05-12

Rent tekniskt, vad innebär "i god tid"??? T ex SAMTIDIGT som man börjar bromsa? Innan? Efter? Jag bor i en håla (liten stad) med åtskilliga trafikskolor, elever från land och rike kring, de flesta i stan har tagit körkort här. Dock mer regel än undantag att man börjar blinka SAMTIDIGT som man svänger, vilket jag anar inte är "i god tid", fler använder inte blinkers i stan eller runt än de som blinkar strax före eller samtidigt som de börjar bromsa. Jag är ny här, utan körkort o ilsk fotgängare.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA