Högerregeln - En grundläggande väjningsregel

Denna regel kan betraktas som en grundläggande väjningsregel för vägkorsningar. När två vägar korsar varandra och inget vägmärke finns i korsningen gäller högerregeln. Detta innebär att den trafikant som kommer från vänster måste lämna företräde för den trafikant som kommer från höger.
Regeln gäller även på platser där fordons kurser kan korsa varandra som till exempel parkeringshus, torg och andra öppna platser.

Om högerregeln

Den blåa bilen har väjningsplikt gentemot den röda enligt högerregeln.

Farlig vägkorsning

Farlig vägkorsning

När detta vägmärke finns utplacerat kan vägkorsningen vara skymd eller svårare att upptäcka än normalt. När märket används gäller alltid högerregeln.

På vissa platser och i vissa situationer gäller inte högerregeln:

  • På huvudleder.
  • Vid accelerationsfält / påfarter.
  • Utfartsvägar där utfartsregeln gäller.
Ref id: VC 1756-8

Pratbubbla 5 Kommentarer

Avatar

Namn.. 2020-10-16

Yusuf

Avatar

Namn.. 2020-07-06

högerregeln gäller så fort du kommer till en korsning som inte har några vägmärken eller trafiksignaler

Avatar

Saeid 2019-03-15

Jag det funkar så, högerregeln gäller där platser att sikten skymmd o på tre o fyravägkorsningen heller .

Avatar

Dennis 2018-03-19

Högerregeln gäller för alla fordon i trafiken, även cyklister.

Avatar

Lina 2017-01-31

Hur är det för cyklister?? Funkar högerregeln på samma sätt mellan en cyklist och en bil?

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA