Svängningsregler i trafiken

När du ska svänga det vill säga köra in på en annan väg eller byta körfält finns det speciella trafikregler som reglerar detta.

I korsningar

Du får sväng i en korsning så länge det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra som färdas i samma riktning. Du ska även vara uppmärksam mot den bakomvarande trafiken samt om du ska svänga till vänster se till att svägen kan ske utan hinder för mötande fordon.

När du ska svänga i en korsning, lämna eller korsa den körbana som du färdas på måste du förvissa dig om att det kan ske utan hinder för trafikanterna på den körbana som du avser att köra in på.

svänga vid övergångsställe

I situationen på bilden ska den blåa bilen vänta med att svänga tills fotgängaren passerat övergångsstället.

Vänstersväng

Vänstersväng på landsväg

Vänstersvängen är en av de vanligaste olyckstyperna där bakomvarande fordon kör in i fordonet som ska svänga. Detta kan leda till mycket allvarliga olyckor då fordonet som blir påkört kan knuffas ut i körfältet med mötande trafik.

Om du som fordonsförare bedömer att en vänstersväng inte kan ske utan risk är det bättre att sväng till höger i korsningen och vända på en riskfri plats och sedan köra rakt fram i korsningen. Om inte möjligheten finns att svänga till höger i korsningen kan man fortsätta rakt fram förbi korsningen till nästa möjlighet att svänga till höger och sedan vända och köra tillbaka och göra en högersväng.

Alternativ vänstersväng

Spansk sväng en alternativ vänstersväng

En del korsningar med mycket trafik har byggts om med en s.k Spansk sväng eller alternativ vänstersväng. Detta innebär att vänstersväng förbjuds och den som ska svänga vänster, först svänger av på en avfart till höger och sedan köra rakt fram genom korsningen. Alternativa vänstersvängar utmärks generellt alltid med ett vägmärke.

Ref id: VC 2388-48

Pratbubbla 1 Kommentarer

Avatar

lula 2022-09-02

jag vill läsa

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA