Övergångsställen

om övergångsställe
Ett övergångsställe är en särskilt anordnad plats för gående att passera vägen. Vid övergångsställen gäller särskilda trafikregler. Ett övergångsställe kan antingen vara bevakat eller obevakat.
Så här definieras ett övergångsställe: En del av en väg som är avsedd att användas av gående för att korsa en körbana eller en cykelbana som anges med vägmarkeringar eller vägmärke.
I vissa fall kan övergångsstället vara upphöjt som farthinder.

Obevakat övergångsställe

Ett obevakat övergångsställe

Ett övergångsställe är obevakat om trafiken inte regleras med trafiksignaler eller av en polisman. Vid obevakade övergångsställen har fordon väjningsplikt mot gående som gått ut eller är på väg att gå ut på övergångsstället.
Det är förbjudet att köra om strax före eller på ett obevakat övergångsställe. Omkörningsförbudet gäller alla fordon.

Bevakat övergångsställe

Ett bevakat övergångsställe

Bevakade övergångsställen regleras av trafiksignaler eller av polisman. På bevakade övergångsställen ska du ge gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera, det gäller även om du får korsa övergångsstället enligt trafiksignalerna.
När du närmar dig ett övergångsställe ska du hålla tillräckligt låg fart för att vara beredd att stanna då du kan behöva lämna gående företräde även om du har grönt ljus. Du ska även anpassa farten så att du inte behöver stanna på övergångsstället.

Parkering vid övergångsställen

Det är inte tillåtet att stanna för att släppa av passagerare eller att parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före övergångsstället. Parkeringsförbudet gäller både bevakade- och obevakade övergångsställen. Det är tillåtet att stanna och parkera strax efter övergångsstället så länge du inte hindrar den övriga trafiken.

Ref id: VC 583-46

Pratbubbla 2 Kommentarer

Avatar

Gertrude 2022-09-22

Många bryter mot förbudet att stanna eller parkera på eller närmare än tio meter före ett övergångsställe, vad är bötesbeloppet?

Avatar

Knut 2016-09-15

Vad gäller vid övergångsställen som har släckta trafikljus? (Alltså innan någon tryckt på knappen så att det obevakade övergångsstället ändrar karaktär till att bli bevakat?)

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA