Tätbebyggelse

Tätbebyggelse

Märket anger att tättbebyggt område börjar och placeras på gränsen till ett område som är tättbebyggt område.

Inom tättbebyggt område är högsta tillåten hastighet 50 km/tim om inget annat anges.

Ref id: VC 129-13

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA