Körfältsbyte - Planering av körning

En förare bör planera så att man inte behöver byta körfält så ofta eller mer än nödvändigt. Att välja rätt körfält är en del av planeringen som en fordonsförare måste göra i sin körning. Ju färre körfältsbyten desto säkrare och smidigare trafik. Att planera sin körning innebär bland annat att du ser långt fram efter vägen och placerar ditt fordon med tanke på färdvägen, parkerade bilar och andra hinder som kan finnas längs vägen. Men även om man är duktig på att planera sin körning så måste man byta körfält då hinder kan uppstå eller att körfält upphör eller att man behöver genomföra en omkörning.

vägmärke körfält upphör

Vägmärket för minskat antal körfält.

Så här säger lagen om körfältsbyten: En förare får byta körfält eller på annat sätt ändra fordonets placering i sidled endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra vägtrafikanter. Detsamma gäller när en förare stannar eller hastigt minskar farten.
En förare som uppmärksammar att någon annan förare avser att köra in i det körfält han eller hon färdas i skall anpassa hastigheten så att inkörningen underlättas.

Så här gör du ett körfältsbyte:

  • 1. Titta först i innerbackspegeln. Där kan du se den trafik som ligger rakt bakom bilen.
  • 2. Titta i ytterspegeln åt den sida du planerar att flytta fordonet.
  • 3. Då ytterspeglarna vanligtvis inte visar hela området bakom och vid sidan av bilen behöver du även vrida på huvudet för att kontrollera utrymmet som ligger utanför ytterspeglarnas siktfält den så kallade ”döda vinkeln”.

Tänk på att bibehålla din placering i körbanan och om möjligt även hålla samma hastighet för att underlätta körfältsbytet.

Vissa moderna fordon är idag utrustade med ”Side assist” vilket är en funktion inbyggd i ytterbackspeglarna som varnar föraren med en ljussignal om något fordon skulle befinna sig snett bakom bilen.

Ref id: VC 587-54

Pratbubbla 2 Kommentarer

Avatar

Gösta 2021-07-11

Det är aldrig tillåtet att köra snabbare än högsta tillåten hastighet såvida det inte är vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport. Även vid brådskande yrkesutövning för polisman, bilinspektör, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller av personal inom Kriminalvården får överskrida tillåten hastighet.

Avatar

Ann-Sofie 2021-07-10

Får man gasa upp i 80km på en 60sträcka för att köra om en lastbil och byta körfält för att komma i rätt körfält för kommande avfart?

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA