Parkeringsförbud

Ej parkering

Grundreglerna gällande parkeringsförbud är följande:

- Du får inte parkera på plats där fara kan uppstå eller där trafiken hindras eller störs.
- Parkering ska normalt ske på höger sida, på enkelriktad gata får du parkera på vänster sida.
- Parkering ska ske i vägens längdriktning.
- Parkera utanför körbanan när vägen gör det möjligt.

Dessutom är det parkeringsförbud vid följande platser:
- I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 m före eller efter korsningen.
- På ett övergångsställe eller inom ett avstånd av 10 m före eller efter övergångsstället.
- På motorväg.
- I ett spärrområde.
- I en järnvägskorsning eller inom ett avstånd av 30 m före eller efter korsningen.
- I en tunnel eller vägport.
- På eller i en skymd kurva eller backrön.

Om ett fordon parkerats på ett sätt att det allvarligt hindrar eller stör annan trafik har polisen rätt att flytta fordonet vilket ägaren av fordonet får betala.

Ref id: VC 497-58

Pratbubbla 1 Kommentarer

Avatar

Salih 2017-11-13

Det är bra lektion,,

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA