Avstånd mellan fordon i trafiken

Många trafikolyckor skulle kunna förhindras om fordon skulle hålla ett tillräckligt avstånd till fordonet framför. Det finns flera fördelar med alla hålla ett långt avstånd till framförvarande fordon:

  • Att man hinner stanna eller minska farten om fordonet framför plötsligt skulle bromsa eller stanna.
  • Att man lämnar ett utrymme för omkörande fordon som behöver köra tillbaka till körfältet.
  • Att det blir betydligt enklare att kunna planera framåt. Då översikten blir bättre detta gäller speciellt om du kör bakom höga fordon såsom en lastbil eller en stor skåpbil.
Avstånd mellan fordon

Vad skulle hända om fordonet längst fram plötsligt skulle vara tvungen att göra en hård inbromsning?

3-sekundersregeln

Är en regel man kan använda för att kontrollera avståndet till framförvarande fordon. Regeln går ut på att man ska ha ett mellanrum på 3 sekunder mellan ditt fordon och fordonet framför. Så här kan du använda tresekundersregeln:

  • 1. Välj ut ett märke längs vägen såsom en skylt en stolpe eller liknande.
  • 2. Börja räkna när fordonet framför passerar det utsedda märket, etttusenett, etttusentvå osv.
  • 3. Du ska hinna räkna till etttusentre innan du själv passerar märket. Annars bör du öka avståndet.

Tänk på att om det är blött- eller halt väglag så får du öka avståndet ytterligare.

Ett annat sätt man kan använda för att beräkna ett säkert avstånd till fordonet framför är att översätta hastigheten till meter.
Om du kör i 50 km/tim bör man ha ett avstånd på 50 meter mellan fordonen. Vid körning på landsväg är avståndet mellan de vita kantstolparna / pinnarna 50 meter och på motorväg är avståndet 100 meter. I kurvor kan avståndet mellan stolparna minska till 25 meter beroende på hur skarp kurvan är.

Ref id: VC 1704-54

Pratbubbla 6 Kommentarer

Avatar

David Bergquist 2022-05-29

Håller man inte avståndet så uppstår trafikstockningar. Skulle alla hålla 3 sekunders avstånd så skulle trafikstockningarna vid storstäderna aldrig uppstå. Man skulle komma 70-80% snabbare till och från jobbet.

Avatar

Nisse 2022-01-27

Många håller inte tillräckligt avstånd utan ligger jättenära.

Avatar

Haja 2021-07-31

Vad om bilen bakom varit nära.

Avatar

Kurt 2021-04-20

Nej Robert dem menar öka avståndet !

Avatar

robert 2020-10-01

öka avståndet? ni menar väll minska avståndet?

Avatar

Tekle Yohanes 2020-06-22

Jättbra förklarning men lite mer införmira

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA