Gågata och gångfartsområde

På gågator och i gångfartsområden gäller särskilda regler för fordonsförare och i och med att dessa platser helt eller delvis är avsedda för fotgängare måste fordon visa särskild hänsyn gentemot gående.
Skillnaden mellan en gågata och ett gångfartsområde är att en gågata är en plats helt avsedd för gående och i ett gångfartsområde avser detta en gemensam yta för fordonsförare och gångtrafikanter.

På gågator är det normalt förbjudet att köra med motordrivna fordon. Det är dock tillåtet om det behövs för:

  • Varuleveranser till och från en butik.
  • Transport av gods eller boende till eller från en adress vid gågatan.
  • Transport av gäster till eller från hotell eller liknande vid gågatan.
  • Transport av en rörelsehindrad person till eller från en adress på gågatan.
  • Att korsa gågatan.

Det är alltså inte tillåtet att använda gågatan som en genomfart eller en genväg om det finns andra vägar att välja på.

När du kör på en gågata eller i ett gångfartsområde gäller dessa regler:

  • Hastigheten ska vara låg motsvarande gångfart.
  • Det är endast tillåtet att parkera på anordnad parkeringsplats.
  • Väjningsplikt mot gående.

När du ska köra ut från ett gångfartsområde gäller utfartsregeln och du har därmed väjningsplikt när du ska köra ut på den anslutande vägen.

Vägmärken för gågata och gångfartsområde

Gångfartsområde

vägmärke gångfartsområde

Gångfartsområde upphör

vägmärke gångfartsområde upphör

Gågata

vägmärke gågata

Gågata upphör

vägmärke gågata upphör
Ref id: VC 6979-30

Pratbubbla 9 Kommentarer

Avatar

Igor 2020-12-14

Prevjet pidar cikel bra men inte snabb

Avatar

Peter 2019-10-10

Någon som vet hur det är med parkering i samband med gågata (ej på gågatan)

Avatar

Nisse 2019-08-15

Här i Uppsala har man flera P-hus inom gåfartsområdet som jag då enligt ovanstående regler inte får köra till. Go figure...?

Avatar

Sv: Helge 2019-04-07

Gäller reglerna kring hastighet på gågata inte bara för motordrivna fordon?

Avatar

Helge 2019-04-04

En cykel är ju ett fordon, och fordon får ej framföras i högre hastighet än gångfart...

Avatar

aziz 2017-12-28

den har inte sant, jag har kugga på grund av den har frågarna

Avatar

zingo 2017-10-13

tjuu fan

Avatar

Bingo 2017-10-13

va...

Avatar

ingo 2017-05-14

inte många som skriver att även cykel får inte framföras fortare än gångfart på gångfartsområden,

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA