Parkeringstider

Parkeringstider

Anges ofta med en tilläggstavla och anger vilka tider det är förbud- eller tillåtet att parkera.

Svarta eller vita siffror utan parantes anger vardagar utom vardag före sön- och helgdag.

Svarta eller vita siffror inom parantes anger vardag före sön- och helgdag.

Röda siffror anger sön- och helgdag.

4 Kommentarer

Akram 10-Januari, kl 02:08

Har jag väjningsplikt mot veterinären?

Lars 2017-08-25

Anslutande väg är alltså den väg som går ihop med huvudleden.

Miranda 2017-07-20

Med anslutande väg menas den väg som kommer in på huvudleden som skylten visar att du befinner dig på. Du har alltså inte väjningsplikt här, utan det har de som ska in på huvudleden från annan väg, alltså en väg som är snluten till huvudleden.

David 2017-04-14

Hej om du kan förklara lite mer om anslutande väg

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA