Utfartsregeln

Utfartsregeln
Utfartsregeln innebär väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg:

  • 1. Från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat liknande område i anslutning till vägen.
  • 2. Från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg.
  • 3. Från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng.
  • 4. Efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.

Utfartsregeln gäller även när man kör på vägren. Det vill säga fordon som kör på vägren och vill köra in på körbanan har väjningsplikt gentemot andra fordon.

Accelerationsfält

Kan även kallas påfarter och dessa finns vanligtvis till vägar med högre hastigheter exempelvis motorvägar och motortrafikleder. Syftet med accelerationsfälten är att ge förare möjlighet att anpassa hastigheten till den övriga trafiken på vägen. Det skulle exempelvis vara alldeles för riskfyllt med en vanlig t-korsning i anslutning direkt till en motorväg där övrig trafik färdas i 110 km/tim.
En förare skall lämna accelerationsfältet så snart det kan ske utan fara eller onödigt hinder.
Vid accelerationsfält gäller inte högerregeln.

Ref id: VC 4881-10

Pratbubbla 2 Kommentarer

Avatar

Alle-Kanka 2021-05-06

Till dessa hör exempelvis mindre vägar som går mellan en åker och ut på en riksväg, samt en skogsväg från någons privata mark.

Avatar

Anonym 2021-04-21

Vad är en ägoväg?

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA