Reaktions- broms- och stoppsträcka

Väg nära

Förare underskattar ofta hur lång sträcka det tar att stanna fordonet. Detta gäller särskilt vid högre hastigheter där rörelseenergin är betydligt större.
Stoppsträcka innebär den sträcka som det tar från det att föraren upptäcker en fara tills dess att föraren bromsat och står stilla. Stoppsträckan är därmed den sammanlagda sträckan av reaktions- och bromssträckan. Nedan kan du läsa mer om vad de olika definitionerna betyder och vilka faktorer som påverkar respektive sträcka.

Reaktionssträcka

Avser den sträcka som fordonet hinner rulla från det att föraren upptäcker en fara till dess att föraren börjar bromsa.

Reaktionssträckans längd påverkas av:
1. Förarens reaktionstid.
2. Fordonets hastighet.

Reaktionstiden är olika från person till person och faktorer som trötthet och uppmärksamhet på trafiken har stor betydelse för reaktionstiden hos en förare. Reaktionssträckan ökar i samma takt som hastigheten vilket innebär att reaktionssträckan är dubbelt så lång vid en hastighet av 100 km/tim jämfört med en hastighet på 50 km/tim.
Du kan även jämföra reaktionssträckorna för olika hastigheter i tabellen nedan.

Bromssträcka

Den sträcka som fordonet rullar från att bromsningen börjar till dess att fordonet står helt stilla.

Bromssträckan kan variera kraftigt då många olika faktorer har betydelse för hur lång en inbromsning blir.

Hastigheten påverkar bromssträckan mest då det är rörelseenergin i fordonet som ska stoppas. Desto högre hastighet desto mer energi är det att stoppa. Dubblar du hastigheten blir bromssträckan 4 gånger så lång det vill säga om du kör i 50 km/tim är bromssträckan c:a 10 meter och vid en hastighet av 100 km/tim är sträckan c:a 40 meter.

Typ av väg och väglaget har naturligtvis även stor betydelse för hur snabbt man kan få stopp på fordonet. Om man kör på en väg med regn eller snö ger detta en betydligt längre bromssträcka än vid körning på en väg med torr asfalt. Det är därför viktigt att hålla ett större avstånd när man kör på en väg med nedsatt väggrepp. Här kan du läsa mer om avstånd mellan fordon.
Vägens lutning påverkar även bromssträckan på grund av tyngdkraften. Sträckan blir kortare i en uppförsbacke och längre i en nedförsbacke.

Däckens skick har betydelse för vilket väggrepp ett fordon har. Slitna däck ger en längre bromssträcka då kontakten med vägen är sämre. Detta gäller speciellt på en blöt och hal vägbana.

Bromsarnas skick kan påverka bromssträckan. Om en bromskrets är ur funktion kan det medföra att endast två av fyra hjul bromsas vilket ger en betydligt längre bromssträcka.

Fordon avstånd Vad händer om bilen längst fram på denna 90-väg blir tvungen att göra en kraftig inbromsning?

Sträckor och uträkningar

Nedan kan du se hur man räknar ut de reaktionssträckan, bromssträckan och stoppsträckan för olika hastigheter.

Räkna ut reaktionssträcka


Formel för att räkna ut reaktionssträckan: Ta bort den sista siffran i hastigheten, multiplicera med reaktionstiden och multiplicera med 3.

Exempel: Hastighet 100 km/tim, reaktionstid 1 sekund blir då 10 (hastighet utan sista nollan) * 1 (reaktionstid) * 3 (multiplikationsvärde) = 30 meter.

Tabell reaktionssträcka Värdena i tabellen nedan utgår från en reaktionstid på 1 sekund.

Hastighet Reaktionssträcka
10 km/tim3,0 meter
20 km/tim6,0 meter
30 km/tim9,0 meter
40 km/tim12,0 meter
50 km/tim15,0 meter
60 km/tim18,0 meter
70 km/tim21,0 meter
80 km/tim24,0 meter
90 km/tim27,0 meter
100 km/tim30,0 meter
110 km/tim33,0 meter
120 km/tim36,0 meter

Räkna ut bromssträcka

Formel för att räkna ut bromssträckan: Ta bort sista siffran i hastigheten, multiplicera siffran med sig själv och multiplicera sedan med 0,4.

Exempel: Hastighet 100 km/tim, 10 (hastighet utan sista siffran) * 10 (multiplicera med sig själv) * 0.4 (multiplikationsvärde) = 40 meter.

Tabell bromssträcka
I tabellen nedan kan du se den uppskattade stoppsträckan för olika hastigheter.

Hastighet Bromssträcka
10 km/tim0,4 meter
20 km/tim1,6 meter
30 km/tim3,6 meter
40 km/tim6,4 meter
50 km/tim10,0 meter
60 km/tim14,4 meter
70 km/tim19,6 meter
80 km/tim25,6 meter
90 km/tim32,4 meter
100 km/tim40,0 meter
110 km/tim48,4 meter
120 km/tim57,6 meter

Räkna ut stoppsträckan

Formel för att räkna ut stoppsträckan: Addera reaktionssträckan med bromssträckan.

Exempel: Hastighet 100 km/tim, reaktionssträcka = 30 meter + bromssträcka 40 meter = 70 meter.

Tabell stoppsträcka
I tabellen nedan kan du se den uppskattade stoppsträckan för olika hastigheter.

Hastighet Stoppsträcka
10 km/tim3,4 meter
20 km/tim7,6 meter
30 km/tim12,6 meter
40 km/tim18,4 meter
50 km/tim25,0 meter
60 km/tim32,4 meter
70 km/tim40,6 meter
80 km/tim49,6 meter
90 km/tim59,4 meter
100 km/tim70,0 meter
110 km/tim81,4 meter
120 km/tim93,6 meter

Tänk på att värdena för stoppsträckan endast är en uppskattning då det är många faktorer som har betydelse för hur lång den faktiska reaktions- och bromssträckan och därmed stoppsträckan faktiskt blir.
Vid teoriprovet för körkort kan du dock använda uträkningsformlerna ovan för att få fram de olika sträckorna.

Ref id: VC 4932-23

Pratbubbla 3 Kommentarer

Avatar

Kapten 2017-09-06

Kan man verkligen säga hur lång en stoppsträcka är?? Borde juh vara 1000 faktorer som spelar in, last, däck, fordon, hastighet, väg, årstid m.m.m

Avatar

Undran 2016-07-27

Hur räknar man ut bromssträckan?

Avatar

Albin 2016-07-18

Nice

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA