Medicinska krav för körkort

För att få körkortstillstånd och ta körkort måste du som förare uppfylla vissa medicinska krav. Bland annat måste du ha en fullgod syn.

De medicinska kraven varierar för olika körkortsbehörigheter och när du ska ansöka om körkortstillstånd för C- eller D-behörigheten måste du göra en läkarundersökning och bifoga resultatet när du ansöker om körkortstillstånd.

Du kan läsa mer om vilka synkrav som gäller: synkrav körkort.

Epilepsi - AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort
Vid diagnosen epilepsi krävs generellt att du har varit anfallsfri det senaste året.

Epilepsi - C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE samt för taxi
Anfallsfrihet krävs under de senaste tio åren. Behandling med läkemedel mot epilepsi får heller inte ha förekommit under denna tid.

För mer information se de medicinska kraven:
De medicinska kraven i trafiken

Ref id: VC 334-16

Pratbubbla 1 Kommentarer

Avatar

Niklas 2018-02-20

Länken till hälsokrav pekar fel

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA