Mediciner och läkemedel

En del mediciner och läkemedel kan påverka dig som förare negativt exempelvis sömnmedel, nervlugnande och starka hostmediciner som framkallar trötthet och dåsighet med nedsatt uppmärksamhet som följd. Det är även förbjudet för fordonsförare att köra med narkotikaklassade mediciner som påverkar dig som förare negativt. Därför ska du aldrig köra om du känner dig påverkad av medicinen eller om andra upplever att du är påverkad.

mediciner, läkemedel

Tänk på att undvika köra när du är sjuk.

Är medicinen tillåten för bilkörning?

Alla människor påverkas olika av läkemedel även receptfria läkemedel kan inverka på körförmågan. Du kan kontrollera om medicinen har några kända trafikvarningar på FASS (www.fass.se) under rubriken ”Trafikvarningar”.
Det är fortfarande du som fordonsförare som ansvarar för om du kan äta en medicin och köra. Du bör dock inte köra om du:

  • Känner dig trött, dåsig eller yr.
  • Upplever att du får en långsammare reaktionsförmåga.
  • Får en förändrad syn eller hörsel.
  • Får svårt att följa med i samtal.
Ref id: VC 216-44

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA