3-sekundersregeln

Det är viktigt att hålla ett tillräckligt avstånd till framförvarande fordon. Om framförvarande fordon plötsligt skulle göra en kraftig inbromsning och man inte håller avståndet är kollisionsrisken stor.

För att bedöma avståndet till framförvarande fordon kan man använda sig av den s.k tresekundersregeln. Regeln innebär att det ska vara tre sekunders mellanrum mellan framförvarande- och ditt fordon.
Om det är halt väglag bör du öka avståndet ytterligare.

Ref id: VC 2551-58

Pratbubbla 5 Kommentarer

Avatar

Oscar 2022-03-11

Hej, jag har läst om vad har ni publicerat och jag vill bara fråga om de här 3 sekunder betyder nån meter att ni rekommenderar hålla anstånd?

Avatar

Omar M 2021-04-19

Hej jag har köpte frågor på. Spanska. Men vill veta om det finns teori på spanska också. Tack

Avatar

Sibeldjana Osmani 2019-10-10

Hej min frågor år defins teori på makedonska

Avatar

Oskar 2018-11-04

Jag tycker att bötesbeloppet borde höjas kraftigt för de som inte håller avståndet. Är det någon förare som tycker om att ha en annan bil 2 meter bakom ens egen? Om en förare inte kan respektera andra trafikanter och utsätter andra för eventuell fara ska en sån förare ens ha körkort?

Avatar

Kalle B 2017-01-06

Gäller den även vid t.ex isiga vägar och dylikt? Tackar

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA