Barn i trafiken är särskilt utsatta

Kör sakta lekande barn
Varje år skadas flera hundra barn i trafiken (de flesta barnolycksfall med dödlig utgång är trafikolyckor) det är därför viktigt att som fordonsförare känna till de begränsningar ett barn har i trafiken. Barn i förskole- och lågstadieåldrarna har svårt att ställa om blicken från närseende till fjärrseende.
Dessutom har barn ett snävare synfält än vuxna, med sämre möjligheter att uppfatta rörelser ur ögonvrån. Barn har svårare än vuxna att bedöma avstånd och hastigheter.

Barns förmåga begränsas även av att deras hörsel inte är färdigutvecklad. Barn kan inte i samma utsträckning som vuxna uppfatta varifrån ljud kommer.

Lagen säger att fordonsförare ska visa särskild hänsyn mot barn. Detta innebär att du måste vara extra uppmärksam om det finns barn på eller vid vägen. Att du ska hålla en låg fart och ett stort avstånd i sidled när du passerar ett barn och att du ska ge varningssignal om det behövs.

Trafiksäkert beetende

Barn på väg

Undersökningar har visat att man inte kan räkna med ett någorlunda trafiksäkert beteende förrän barn är i 9-12 års åldern.

Vägmärke barn i trafiken

vägmärken barn i trafiken

Vägmärket varning för barn anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen. Exempelvis vid dagis, förskolor och skolor.

Ref id: VC 431-2

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA