Synen - Viktigaste sinnet för fordonsförare

Synen är det viktigaste sinnet för en fordonsförare. När du ska ansöka om körkortstillstånd behöver du först göra en synkontroll hos en optiker för att säkerställa att du uppfyller de synkrav som krävs för att ha körkort. Här kan du läsa mer om vilka synkrav som gäller för körkort.

Ögats uppbyggnad

Centralseende / Direktseende

Gula fläcken är den punkt på näthinnan där man har en stark koncentration av tappar. Där hamnar bilden när vi riktar blicken mot något. Det kallas för centralseende eller direktseende.
Om bilden hamnar framför gula fläcken kallas det för närsynthet vilket medför att man ser bra på nära håll men inte lika bra på långt håll. Om bilden hamnar bakom kallas det för översynthet man ser då bättre på långt håll och sämre på nära håll.

Periferiseendet

Motsvarar den största delen av synfältet som inte täcks av centralseendet. Exempelvis om du läser en bok så ser du varje ord med hjälp av centralseendet / direktseendet men bokens kanter och det som finns utanför boken täcks av periferiseendet.

Perifieriseendet påverkas negativt av stress, alkohol och trötthet och för en fordonsförare medför det att man inte lika lätt upptäcker saker och ting längs vägen. Hög hastighet påverkar också perifieriseendet, desto fortare man kör desto mindre kan man upptäcka längs vägen.

Ref id: VC 651-7

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA