Mötesolyckor

Farligt möte

Mötesolyckor en av de olycktstyper som orsakar flest dödsfall i trafiken.
Bland de vanligaste orsakerna till att mötesolyckor uppstår är att någon av fordonsförarna missbedömer mötespunkten i samband med omkörning eller att någon förare inte är beredd på mötet.

Om inte vägmärken eller trafikskyltar reglerar mötespunkten gäller följande regler:

- Fordonet som har ett hinder på sin sida av vägen har även väjningsplikt mot andra fordon.
- Möte mellan fordon ska ske till höger.
- Möte får ske till vänster om det är möte med tåg, spårvagn eller vägmaskin i arbete, mötet måste dock ske utan fara eller hinder för annan trafik och särskild uppmärksamhet krävs av föraren.

Ref id: VC 668-47

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA