Rattsurfa - Använda mobiltelefon i trafiken

Från och med 1:a februari 2018 är det inte längre tillåtet att använda mobiltelefonen samtidigt som man kör. Det är alltså inte tillåtet för en fordonsförare att hålla en mobiltelefon i handen samtidigt som man kör.
Lagen gäller endast förare av motordrivna fordon (moped, mc, bil, lastbil etc.) dvs gäller förbudet inte för cyklister.

Lagtext från trafikförordningen:
Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.

En förare som bryter mot regeln riskerar att böter och att få körkortet indraget.
Ref id: VC 132-5

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA