Defensiv körning

Menas med att köra med goda säkerhetsmarginaler och räkna med att misstag kan begås av andra i trafiken.
Att iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna, vilket är nödvändigt för att trafikolyckor ska kunna undvikas.

Ref id: VC 174-43

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA