Förbud mot att stanna

Förbud mot att stanna

När det är förbud mot att stanna får du bara stanna för att undvika fara eller om trafiksituationen tvingar dig till det (exempelvis vid kö).
Det är inte tillåtet att stanna för att släppa av eller på passagerare.

På följande platser är det förbud mot att stanna:

- 10 meter före ett övergångsställe.
- På en motorväg.
- I en vägport eller tunnel.
- I en skymd kurva eller i ett backrön.
- I ett spärrområde.
- I en cirkulationsplats.
- I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik.
- Du får inte stanna där det finns en heldragen linje mellan körfälten om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än 3 meter såvida det inte finns en streckad linje mellan fordonet och den heldragna linjen.

Ref id: VC 1271-32

Pratbubbla 3 Kommentarer

Avatar

Otto Von bergmans 2020-06-25

Nej, endast last och avstigning. Men du bör ha hänsyn till plats

Avatar

Björn 2018-07-09

Ja om du har tillstånd

Avatar

Sylwia Degenius 2017-03-17

Får jag stanna ( en minut) på en handikapsparkering?

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA