Grundregeln

Grundregeln är en av grundbestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276, 2. kap, §1) och är en bestämmelse som gäller för alla trafikanter.

För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.

  • En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.
  • En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.
  • En terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks.

Ref id: VC 543-51

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA