Ämnen i trafiken som påverkar människa och miljö

Det finns många ämnen inom fordonstrafiken som påverkar människan och miljön. Nedan ser du en beskrivning av de vanligaste ämnena inom fordonstrafiken.

miljön

Många skadliga ämnen bildas vid förbränning av fossila bränslen såsom olja.

Bensin

Är det vanligaste drivmedlet för motordrivna fordon idag. Bensin är vanligtvis tillverkad av råolja och är miljöklassad efter renhet.
Bensin miljöklass 1: Har b.la en låg svavel-, bensen och aromathalt. Från och med år 2005 krävs det att bensin som säljs inom EU uppfyller miljöklass 1.
Bensin miljöklass 2: Innehåller betydligt högre halter av bland annat svavel, denna bensin 2 får inte användas av vägfordon.

HA-Olja

HA-oljor är restprodukter som uppstår när basoljor renas vid smörjmedeltillverkning.
Bildäckstillverkare använder oljan som mjukgörare i bildäck för att ge däcket ett bra grepp vid blött väglag. När däcket slits frigörs gummipartiklar som innehåller den giftklassade HA-oljan, vilket medför en negativ påverkan på miljön. Ett personbilsdäck kan innehålla upp till en liter HA-olja.

Koldioxid

Koldioxid är en gas och är en förening av kol och syre. Gasen bildas vid förbränning av fossila och organiska bränslen och bidrar till den s.k växthuseffekten. En katalysator minskar ej mängden koldioxid som släpps ut via avgaser.

Kväveoxid

Kväveoxid är en förening av kväve och syre och medverkar till att försura hav och sjöar. Gasen orsakar irritation i luftvägarna hos människor och förorsakar andningssvårigheter.

Koloxid / Kolmonoxid

Koloxid kallas ibland även för kolmonoxid och är en förening av kol och syre. Gasen bildas vid ofullständig förbränning av fossila eller organiska ämnen. Koloxid är en färg- och luktlös gas som kan försämra blodets förmåga att transportera syre vilket leder till trötthet och koncentrationssvårigheter. Gasen är livsfarlig att andas in vid stora mängder.

Minska förgiftningsrisken

Orenade avgaser innehåller en livsfarlig koncentration av kolmonoxid. Moderna bilar är försedda med en katalysator. Katalysatorn renar avgaserna från de flesta skadliga ämnen med mellan 80-95%, däribland även kolmonoxid. Renade avgaser kan dock innehålla skadliga mängder kolmonoxid. Gasen är svår att upptäcka eftersom den är färglös och luktfri.
De första tecknen på kolmonoxidförgiftning är huvudvärk och illamående. Om du märker sådana symptom ska du stanna så snart som möjligt och gå ut och ta frisk luft.

Tänk på att:

  • Stänga av den del av ventilationen som suger in luft utifrån när du kör i en bilkö. Det är speciellt viktigt i tunnlar, parkeringshus och andra begränsade utrymmen. Avgaserna från bilen framför sugs annars in i din bil.
  • Kör inte med bagageluckan öppen, avgaserna kan sugas in i bilen den vägen.
  • Kör inte med motorn i ett garage i onödan och vädra ordentligt när du kört ut eller in.
Ref id: VC 878-40

Pratbubbla 4 Kommentarer

Avatar

?!? 2020-02-17

Hur bra är Teslas batterier för miljön? Tänker på tillverkning främst.

Avatar

??? 2020-01-05

Ja men Tesla är väldigt dyra bilar. Och alla har inte råd med Tesla.

Avatar

Carl 2018-03-19

Alla borde köra Tesla bästa bilen bra för miljön!!

Avatar

Hans 2016-11-25

Läskigt det där med kolmonoxid, familjen som dog nyligen har ju skrämt upp alla inklusive mig som jobbar med däck:/ Med vänlig hälsning Hans Björklund

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA