Ämnen

Bensin

Är det vanligaste drivmedlet för motordrivna fordon idag. Bensin är vanligtvis tillverkad av råolja och är miljöklassad efter renhet.
Bensin miljöklass 1: Har b.la en låg svavel-, bensen och aromathalt (från och med år 2005 krävs minst denna kvalitet på bensin inom EU).
Bensin miljöklass 2: Innehåller betydligt högre halter av bland annat svavel, denna bensin 2 får inte användas av vägfordon.

Vägmärke axeltryck

HA-Olja

HA-oljor är restprodukter som uppstår när basoljor renas vid smörjmedel tillverkning.
Bildäckstillverkare använder oljan som mjukgörare i bildäck för att ge däcket ett bra grepp vid blött väglag. När däcket slits frigörs gummipartiklar som innehåller den giftklassade HA-oljan, vilket medför en negativ påverkan på miljön. Ett personbilsdäck kan innehålla upp till en liter HA-olja.

Koldioxid

Koldioxid är en gas och är en förening av kol och syre. Gasen bildas vid förbränning av fossila och organiska bränslen och bidrar till den s.k växthuseffekten.
En katalysator minskar ej mängden koldioxid som släpps ut via avgaser.

Koloxid

Kallas ibland även för kolmonoxid och är en förening av kol och syre.
Gasen bildas vid ofullständig förbränning av fossila eller organiska ämnen. Koloxid är en färg- och luktlös gas som kan försämra blodets förmåga att transportera syre vilket leder till trötthet och koncentrationssvårigheter.
Gasen är livsfarlig vid stora mängder, se därför alltid till att inte ha fordonet på tomgång i ett rum som saknar ventilation.

Kväveoxid

Kväveoxid är en förening av kväve och syre och medverkar till att försura hav och sjöar. Gasen orsakar irritation i luftvägarna hos människor och förorsakar andningssvårigheter.

1 Kommentarer

Hans 2016-11-25

Läskigt det där med kolmonoxid, familjen som dog nyligen har ju skrämt upp alla inklusive mig som jobbar med däck:/ Med vänlig hälsning Hans Björklund

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA