Kolmonoxid förgiftning

Avgaser

Orenade avgaser innehåller en livsfarlig koncentration av kolmonoxid.
Moderna bilar är försedda med en katalysator. Katalysatorn renar avgaserna från de flesta skadliga ämnen med mellan 80-95%, däribland även kolmonoxid. Renade avgaser kan dock innehålla skadliga mängder kolmonoxid. Gasen är svår att upptäcka eftersom den är färglös och luktfri. De första tecknen på kolmonoxidförgiftning är huvudvärk och illamående. Om du märker sådana symptom ska du stanna så snart som möjligt och gå ut och ta frisk luft.

Minska förgiftningsrisken

- Stäng av den del av ventilationen som suger in luft utifrån när du kör i en bilkö. Det är speciellt viktigt i tunnlar, parkeringshus och andra begränsade utrymmen. Avgaserna från bilen framför sugs annars in i din bil.
- Kör inte med bagageluckan öppen, avgaserna kan sugas in i bilen den vägen.
- Kör inte med motorn i ett garage i onödan och vädra ordentligt när du kört ut eller in.

Ref id: VC 337-35

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA