Avgaser

Avgaser förorenar

Avgaser innehåller flera tusen olika ämnen varav många är skadliga för både människa, djur och växter.
För att kraven på mängden skadliga ämnen som släpps ut genom avgaser ska kunna hållas måste moderna bilar vara utrustade med en katalysator. Katalysatorn minskar mängden skadliga ämnen i avgser med 80-95%.

Ref id: VC 282-54

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA