Buss

D-behörighet, Buss

Följande krav måste uppfyllas för att få körkort med behörighet D:

 • Du måste ha körkort med behörighet B.
 • Du har körkortstillstånd utfärdat för förarbehörighet D.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 21 år.
 • Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för buss.
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området.

Övningskörning

För att övningsköra privat för en D-behörighet måste du ha körkort med B-behörighet samt ha fyllt minst:

 • 20 år för D1- eller D1E-behörighet.
 • 23 år för D- eller DE-behörighet.

Vid privat övningskörning måste du ha med dig en godkänd handledare som ska ha med sig handledarbeviset. En grönvit skylt med texten ’Övningskör’ ska vara placerad så att den är väl synlig för bakomvarande trafikanter.

Undantag för ålder vid övningskörning: Om du går en bussförarutbildning i gymnasieskolan eller hos komvux får du börja övningsköra vid 18 års ålder.
Om du går en yrkesförarutbildning för bussförare i annan skola med tillstånd får du börja övningsköra vid 20 års ålder.
Övningskörningen får då endast ske tillsammans med skolan du utbildar dig hos.

Teoriprov

Inför teoriprovet kan du öva med KTP Trafikskola D, DE som är anpassat för D-behörigheterna. Programmet kan beställas på körkortsfrågor för buss.
Teoriprovet pågår högst 40 minuter och innehåller 55 frågor, för godkänt krävs minst 44 rätt.

Körprov / Uppkörning

Provet inleds med en säkerhetskontroll. Du kan även få frågor kring lastsäkring och bli ombedd att förklara uppgifter i registreringsbeviset. Det ställs speciella krav på bussen du använder vid uppkörningen.
Fordonet får naturligtvis inte ha körförbud och vara i ett tillförlitligt skick ur trafiksäkerhetssynpunkt. Bussen måste även kunna köras i minst 90 km/tim, vara utrustad med ABS-bromsar och färdskrivare samt vara registrerad i Sverige.
Körningen pågår i trafik under minst 45 minuter. Du kommer även att bli ombedd att genomföra ett eller flera körmoment:
 • Backning och svängning samtidigt.
 • Parkering på parkeringsplats avsedd för buss.
 • U-sväng.
 • Uppställning mellan, bakom eller framför ett annat fordon.
 • Starta i med- eller motlut.

Fordonskrav för uppkörning inom D-behörighet

Krav på bussen för D1-behörighet:

 • Totalvikt på minst 4 ton.
 • Mellan 5 och 8 meter lång.
 • Plats för högst 16 passagerare exklusive föraren.
Krav på bussen för D och DE, (inom parentes gäller fordon som tagits i bruk innan 2003-10-01):
 • Minst 10 meter lång (9 meter).
 • Minst 2,4 meter bred och 3 meter hög.
Krav på bussen för D1E:
 • Totalvikt på minst 4 ton.
 • Mellan 5 och 8 meter lång.
 • Plats för högst 16 passagerare exklusive föraren.
Krav på släpvagnen för D1E och DE:
 • Totalvikt på minst 1250 kg.
 • Lastad till minst halva maximilasten med förankringsbart gods.
 • Bruttovikt på minst 800 kg.
 • Lastutrymmet ska ha formen av en lådkonstruktion och vara minst 2 meter hög och 2 meter bred.


Körkortsbehörighet D - buss ger dig rätt att köra följande fordon:

 • Buss (med lätt släpfordon).
 • Tung terrängvagn i yrkesmässig trafik.
 • Traktortåg i yrkesmässig trafik.
 • Alla fordon som gäller för B-behörighet.Körkortsprogrammet KTP Trafikskola finns anpassat för D-behörighet, buss. Programmet innehåller frågor och teori och övningar.

KTP Trafikskola - Körkortsteori för buss.
Ref id: VC 1830-50 2019-09-03 00:00:00

Pratbubbla 20 Kommentarer

Avatar

Sam 24-Januari, kl 15:26

Jag vill teori frågor.

Avatar

Sara 2020-07-14

Går det att ta buss körkort i Sverige och bli anställd i Nore. Yrkeskompetensbeviset, är det giltigt där.

Avatar

Hussein 2020-03-18

Var kan jag hitta frågor till buss Grattis. Tack

Avatar

Yohannes Mebrahtom 2019-12-17

jag skulle vila teori frågor gratiss

Avatar

amin agaa 2019-08-31

Jag vill ha D körkort

Avatar

Khaled Qasem 2019-08-28

Jag vill läsa buss fråga

Avatar

ibrahim 2019-04-29

jag bihövar fråga till bussen

Avatar

Jocobdalal 2018-09-19

Hur många utrymningsvägar finns på bussen

Avatar

Dalal 2018-09-19

Hur många utrymningsvägar finns på bussen?

Avatar

Namn.. 2018-09-19

Hur många utrymningsvägar finns på bussen?

Avatar

Samsom 2018-04-10

Jag vill läsa buss fråga

Avatar

Salah 2017-12-22

Vad koster alla frågar för buss?

Avatar

Omar 2017-10-04

var kan jag hitta frågor till buss Grattis.

Avatar

Läste ykb , men missade D teori och uppkörning 2017-09-05

Hej Jag läste 2 år sedan bussförareutbildning i länna , men misslyckade med uppkörning och nu D teori har got ut , bara ykb kvar och jag undrar om hur kan gå i väg med uppkörning plus D teori . Jan

Avatar

Körkort D 2017-08-29

Om du inte har något körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området kan du ta buss kort. Annars kanske det går att byta.

Avatar

Namn.. 2017-03-21

hej san jag har körkort buss från iran och man kan byta svenska och jag har körkort b

Avatar

peppe 2016-11-12

hej sant,,jag har busskörkort i mitt hem land i Kosovo,,kan man byta till svensk körkort eller inte.

Avatar

Johan P 2016-11-04

Dom glömde lägga till en sak: "Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-områdett". Alla ska veta att ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Avatar

Aurel 2016-10-26

Jag vill klara korkortsteori D

Avatar

awale 2016-10-24

jag vill klara teori d

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA