Grundteori till körkortsbehörigheter

Grundteori är en del av teoriproven för lastbil, buss och tungt släp.

En förutsättning för all vidareutbildning är goda grundkunskaper. Därför är det viktigt att även repetera grundteorin vid läsningen av de högre behörigheterna. Kunskapsprovet för de högre behörigheterna innehåller även delar från B-behörigheten.

Du kan därför välja att inkludera grundteori som ett tilläggsval i programmet.

Pris
Priset för grundteorin är 39 kr och inkluderar mer än 500 körkortsfrågor från b-teorin.

Övrigt
Grundteori kan ej kombineras med tilläggsvalet ljudstöd och kan endast väljas med behörigheterna BE, C, CE, D, DE och YKB.

För mer information om grundteorin se Körkortsfrågor med grundteori.
Ref id: VC 132-50

Pratbubbla 1 Kommentarer

Avatar

TEDROS 2021-10-29

Jag vill ha på CD eller USB med ljud stöd och teorifrågor teori för läsningen

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA