Så bedöms uppkörning / körprovet

När du gör uppkörningen hos Trafikverket kontrollerar trafikinspektören att du har en viss fordonskännedom och att du kör på ett säkert och bra sätt.

För att bli godkänd på körprovet ska du naturligtvis känna till trafikreglerna samt ha vissa fordonskunskaper om bilen och förstå vilka risker som kan uppstå om bilen inte fungerar som den ska.
Exempelvis känna till vilka risker som kan uppstå vid körning med för lite luft i däcken eller kunna förklara de olika symbolerna på instrumentpanelen.
Du ska även känna till hur körsättet påverkar bränsleförbrukningen och hur man kör sparsamt. Trafikinspektören kontrollerar även ditt körsätt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Du ska vara medveten om vilka risker som kan uppstå i olika situationer och kunna köra med goda säkerhetsmarginaler.

Ref id: VC 126-8

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA