Körkortsåterkallelse och återkallat körkort

Lagen anger att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren:

 • Gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik. Detta kan exempelvis vara grova hastighetsöverträdelser eller att man inte lyder polisens anvisning.
 • Om föraren av ett motordrivet fordon kört alkoholpåverkad eller narkotikapåverkad.
 • Brutit mot en viktig trafikregel om inte överträdelsen kan betraktas som liten. Detta kan exempelvis vara att man kör mot rött ljus, inte stannat vid stopplikt eller att man gjort en omkörning före ett obevakat övergångsställe.
 • Upprepade gånger gjort sig skyldig till mindre förseelser.
 • Anses vara opålitlig gällande alkohol.
 • Smitit från olycksplats och förseelsen inte kan anses som ringa.
 • Fått försämrade förutsättningar att köra på grund av skada, sjukdom eller liknande.
 • Genom brottslig gärning kan antas inte visa tillräcklig hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller på grund av sina förhålladen i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktiga fordon.
 • Inte efter föreläggande förnyar sitt körkort, lämnar läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov.
 • Om körkortshavaren själv begär att körkortet ska återkallas.

Vid grova trafikbrott som normalt leder till körkortåterkallelse ska polisen omhänderta körkortet på plats.

Spärrtid

När ett körkort återkallas beslutar man om spärrtid. Under spärrtiden har körkortshavaren inte tillgång till sitt körkort och får därmed inte heller köra.
Spärrtiden kan betraktas som en "prövotid". Efter spärrtiden kan man få tillbaka sitt körkort. I dessa fall måste nytt körkortsprov alltid genomföras:

 • Om Transportstyrelsen beslutat om nytt förarprov.
 • Om spärrtiden är längre än 12 månader.
 • Om föraren har provkörkort (körkortet på prov). Vilket innebär att föraren fått körkortet återkallat under sin prövotid.

Prövotid

Prövotiden är en särskild tid då du lättare kan bli av med ditt körkort och gäller för bland annat körkortstagare med behörigheterna AM (Eu-moped), A (mc), B (bil).
Personer som precis fått körkort har en prövotid på 2 år. Tiden anges på baksidan av körkortet med koden 100. Om du gör någon trafikförseelse som leder till att körkortet blir återkallat medans prövotiden gäller måste du göra ett nytt teoriprov och en ny uppkörning för att få ett nytt körkort.

Ref id: VC 962-26

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA