Tabeller - Körkortsbehörigheter

Åldersgränser för övningskörning och körkort

BEHÖRIGHETÖVNINGSKÖRNINGKÖRKORT
AM14 år och 9 månader15 år
A115 år och 9 månader16 år
A217 år och 6 månader18 år
A23 år24 år (20 år vid 2 års innehav av A2)
B16 år18 år
B9617 år och 6 månader18 år
BE18 år18 år
C118 år18 år
C20 år21 år
C1E18 år18 år
CE20 år21 år
D120 år21 år
D23 år24 år
D1E20 år21 år
DE23 år24 år

Vilka fordon får man köra för varje behörighet

BEHÖRIGHETGER RÄTT ATT KÖRA
AM • Moped klass 1 och 2
• Traktor.
• Motorredskap klass 2.
A1 • Tvåhjulig lätt motorcykel (max 125 cm3 och 11 kW samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kW/kg).
• Trehjulig mc (max 15 kW).
• Moped klass 1 och 2.
• Traktor.
• Motorredskap klass 2.
• Terränghjuling.
A2 • Motorcykel på två hjul med en nettoeffekt av högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.
• Trehjulig mc (max 15 kW).
• Moped klass 1 och 2.
• Traktor.
• Motorredskap klass 2.
A • Två- och trehjulig tung motorcykel.
• Moped klass 1 och 2.
• Traktor.
• Motorredskap klass 2.
• Terränghjuling.
B • Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton
- en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt
- en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.
• Terrängvagn.
• Moped klass 1 och 2.
• Motorredskap klass 1 och 2.
• Tre- och fyrhjulig motorcykel.
• Traktor.
• Terränghjuling.
B96 - Utökad B-behörighet • Personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn.
1. med en totalvikt som inte överstiger 750 kg, eller
2. med en totalvikt som överstiger 750 kg, om fordonskombinationens
totalvikt inte överstiger 4250 kg.
BE • Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton och ett eller flera släpfordon kopplade till sådan bil, om släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.
C1 • Tung lastbil med en totalvikt av högst 7 500 kg och personbil med en totalvikt över 3 500 kg men inte över 7 500 kg. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.
C • Tung lastbil och personbil med en totalvikt över 3,5 ton. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.
C1E • Bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil, om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.
CE • Bil som omfattas av behörighet C och ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, kopplade till sådan bil.
D1 • Buss som är konstruerad och tillverkad för högst 16 passagerare utöver föraren och med en längd som inte överstiger 8 meter. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.
D • Buss oavsett antal sittplatser och längd. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.
D1E • Buss som omfattas av behörighet D1 och ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.
DE• Buss som omfattas av behörighet D och ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, kopplade till sådan buss.

Översikt för B, B96, och BE

BEHÖRIGHET BB96BE
Högsta totalvikt för bil / lastbil3500 kg3500 kg3500 kg
Högsta totalvikt släpvagn750 kg750 kg750 kg
Särskilda villkor Det är tillåtet att dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, om bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton. Det är tillåtet att dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, om bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4250 kg. Det är tillåtet att dra en eller flera släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt, om släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

Översikt för C1, C1E, C och CE

BEHÖRIGHET C1C1ECCE
Högsta totalvikt för bil / lastbil7500 kg7500 kgIngen begr.Ingen begr.
Högsta totalvikt släpvagn750 kg< 12 ton750 kgIngen begr.
Särskilda villkor Till fordonet får man koppla ett eller flera släp, om den sammanlagda totalvikten för fordons-kombinationen inte är högre än 12 ton.

Översikt för D1, D1E, D och DE

BEHÖRIGHET D1D1EDDE
Högst antal sittplatser*16 st16 stIngen begr.Ingen begr.
Högsta totalvikt släpvagn750 kgIngen begr.750 kgIngen begr.
Särskilda villkorBussen får ej vara längre än 8 meter. Bussen får ej vara längre än 8 meter.
Ref id: VC 2077-39

Pratbubbla 2 Kommentarer

Avatar

Jan Dufvenmark 2020-11-10

Är det tillåtet att ha en passagerare med i bilen vid övningskörning av personbil förutom den person som har beviljad färdledare tillstånd

Avatar

Katarina 2017-05-03

BE kort gäller över 3500 kg

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA