Körkortsvillkor och betydelser

Ett utfärdat körkort kan ha vissa villkor som måste uppfyllas för att körkortsinnehavaren ska få köra.
Det är Transportstyrelsen som bestämmer villkoren och dessa anges på baksidan av körkortet. Om du har trafikvillkor skrivs de ut som sifferkod i fält 12 på körkortet.

Nedan kan du se alla körkortsvillkor med villkorskoder:

Föraren

 • 01.01 Glasögon.
 • 01.02 Kontaktlinser.
 • 01.03 Skyddsglas.
 • 01.04 Ogenomskinlig lins.
 • 01.05 Ögonlapp.
 • 01.06 Glasögon eller kontaktlinser.
 • 02.01 Hör apparat för ett öra.
 • 02.02 Hörapparat för båda öronen.
 • 03.01 Armprotes eller ortopediskt hjälpmedel.
 • 03.02 Benprotes eller ortopediskt hjälpmedel.
 • 05.01 Begränsad till resor under dagtid (t.ex. en timme efter soluppgången och en timme före solnedgången).
 • 05.02 Begränsad till resor inom en radie av X km från körkortshavarens bostad eller inom staden / regionen X.
 • 05.03 Begränsad till körning utan passagerare.
 • 05.04 Begränsad till körning med högst X km/h.
 • 05.05 Begränsad till körning endast med annan person som har körkort.
 • 05.06 Begränsad till körning utan släpvagn.
 • 05.07 Ingen körning på motorväg.
 • 05.08 Ingen alkohol.

Fordonet

Anpassad växellåda

 • 10.01 Manuell växellåda.
 • 10.02 Fordon utan kopplingspedal (eller kopplingshandtag för behörigheterna A1, A2, A eller AM).
 • 10.03 Elektriskt manövrerad växellåda.
 • 10.04 Anpassad växelspak.
 • 10.05 Begränsat antal växellägen.

Anpassad koppling

 • 15.01 Anpassad kopplingspedal.
 • 15.02 Handmanövrerad koppling.
 • 15.03 Automatisk koppling.
 • 15.04 Fällbar/borttagbar kopplingspedal.

Anpassat bromssystem

 • 20.01 Anpassad bromspedal.
 • 20.02 Förstorad bromspedal.
 • 20.03 Bromspedal anpassad för användning med vänster fot.
 • 20.04 Bromspedal för fotsulan.
 • 20.05 Vinklad bromspedal.
 • 20.06 Anpassad handmanövrerad färdbroms.
 • 20.07 Färdbroms med maximal förstärkning.
 • 20.08 Nödbroms inbyggd i färdbroms.
 • 20.09 Anpassad parkeringsbroms.
 • 20.10 Elektriskt manövrerad parkeringsbroms.
 • 20.11 Anpassad fotmanövrerad parkeringsbroms.
 • 20.12 Fällbar/borttagbar bromspedal.
 • 20.13 Knämanövrerad broms.
 • 20.14 Elektriskt manövrerad färdbroms.

Anpassat gasreglage

 • 25.01 Anpassad gaspedal.
 • 25.02 Gaspedal för fotsulan.
 • 25.03 Vinklad gaspedal.
 • 25.04 Handmanövrerat gasreglage.
 • 25.05 Knämanövrerat gasreglage.
 • 25.06 Gasreglage med servoförstärkning (elektronisk, pneumatisk etc.).
 • 25.07 Gaspedal till vänster om bromspedal.
 • 25.08 Gaspedal längst till vänster.
 • 25.09 Fällbar/borttagbar gaspedal.

Anpassade/kombinerade broms- och gasreglage

 • 30.01 Parallella pedaler.
 • 30.02 Pedaler på samma (eller nästan samma) nivå.
 • 30.03 Gas- och bromspedal med glidskena.
 • 30.04 Gas- och bromspedal med glidskena och stöd- skena.
 • 30.05 Fällbara/borttagbara gas- och bromspedaler.
 • 30.06 Förhöjt golv.
 • 30.07 Skiljevägg vid sidan av bromspedal.
 • 30.08 Skiljevägg för protes vid sidan av bromspedal.
 • 30.09 Skiljevägg framför gas- och bromspedaler.
 • 30.10 Häl/benstöd.
 • 30.11 Elektriskt manövrerade gas- och bromsreglage.

Anpassade reglage (ljusreglage, vindrutetorkare, signalhorn, blinkers, etc.).

 • 35.01 Reglage som kan manövreras utan att styrning och handhavande påverkas negativt.
 • 35.02 Reglage som kan manövreras utan att ratten eller rattillbehören (knopp, gaffelgrepp, etc.) måste släppas.
 • 35.03 Reglage som kan manövreras med vänster hand utan att ratten eller rattillbehören (knopp, gaffelgrepp, etc.) måste släppas.
 • 35.04 Reglage som kan manövreras med höger hand utan att ratten eller rattillbehören (knopp, gaffelgrepp, etc.) måste släppas.
 • 35.05 Reglage som kan manövreras utan att ratten, rattillbehören (knopp, gaffelgrepp, etc.) och det kombinerade gasoch bromsreglaget måste släppas.

Anpassad styranordning

 • 40.01 Standardservostyrning.
 • 40.02 Styrning med förstärkt servo.
 • 40.03 Styrning med reservsystem.
 • 40.04 Förlängd rattstång.
 • 40.05 Anpassad ratt (större och/eller tjockare rattsektion, minskad rattdiameter etc.).
 • 40.06 Vinklad ratt.
 • 40.07 Vertikal ratt.
 • 40.08 Horisontell ratt.
 • 40.09 Fotmanövrerad styrning.
 • 40.10 Annan anpassad styrmekanism (joystick, etc.).
 • 40.11 Knopp på ratten.
 • 40.12 Handstödskena på ratten.
 • 40.13 Med orthes tenodes.

Anpassade backspeglar

 • 42.01 Utvändig backspegel på (vänster eller) höger sida.
 • 42.02 Utvändig backspegel på framskärmen.
 • 42.03 Extra invändig backspegel som ger god överblick över trafiken.
 • 42.04 Inre vidvinkelbackspegel.
 • 42.05 Backspegel som täcker den döda vinkeln.
 • 42.06 Elmanövrerad yttre backspegel.

Anpassat förarsäte

 • 43.01 Förhöjt förarsäte som ger god sikt på normalt avstånd från ratten och pedalen.
 • 43.02 Förarsäte som är anpassat efter kroppsformen.
 • 43.03 Förarsäte med sidostöd för god sittstabilitet.
 • 43.04 Förarsäte med armstöd.
 • 43.05 Förlängning av sätets skjutmån.
 • 43.06 Anpassat bilbälte.
 • 43.07 Bilbälte av typ sele.

Anpassning av motorcykel (obligatorisk användning av underkoder)

 • 44.01 Manövrering av båda bromsarna genom ett reglage.
 • 44.02 Anpassad handbroms för framhjul.
 • 44.03 Anpassad fotbroms för bakhjul.
 • 44.04 Anpassat gashandtag.
 • 44.05 Anpassad handmanövrerad växel och koppling.
 • 44.06 Anpassad backspegel.
 • 44.07 Anpassade reglage för körriktningsvisare och bromsljus.
 • 44.08 Säteshöjd som ger föraren möjlighet att i sittande position ha båda fötterna på marken samtidigt.
Ref id: VC 1283-24

Pratbubbla 1 Kommentarer

Avatar

Ann 31-Maj, kl 15:20

10.02 35.02 47 vad betyder 47?

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA