Handledare vid övningskörning

För alla körkortsbehörigheter utom för AM-behörighet (EU moped) krävs det att man har en godkänd handledare vid privat övningskörning.
Om du planerar att övningsköra privat behöver du ha med dig en handledare som innehar ett handledarbevis.
För behörighet B måste handledaren gå en introduktionsutbildning tillsammans med eleven innan ansökan om handledarskap, detta gäller inte för utökad b. utbildningen är giltig i 5 år och kan genomföras när eleven fyllt 15 år och 9 månader.
Handledare
Ansökan om handledare söks och beviljas av Transportstyrelsen. Vid övningskörningen är handledaren ansvarig för körningen och betraktas som förare även när körkortseleven kör. Detta medför att om eleven gör sig skyldig till en trafiköverträdelse såsom fortkörning anses handledaren vara skyldig även om körkortseleven kört bilen.

Vad krävs för att bli godkänd som handledare?

För att bli godkänd som handledare krävs: Att handledaren är minst 24 år, har ett giltigt körkort för den behörighet som övningskörningen avser och haft det minst 5 av de senaste 10 åren samt om handledarskapet gäller B-behörighet att introduktionsutbildningen genomförts.

Vad kostar det att ansöka om handledarskap?

Att ansöka om handledarskap hos Transportstyrelsen är kostnadsfritt.

När kan man inte bli handledare?

Du kan inte bli godkänd som handledare vid privat övningskörning om handledarens körkort:

  • Varit återkallat någon gång under de senaste 3 åren.
  • Haft villkor om alkolås under de senaste 3 åren.

Övrigt om handledarskap

En handledare kan som mest vara handledare åt 5 elever samtidigt. Tidigare var detta antal 15 elever men ändrades den 1:a december 2021. Ett godkännande kan gälla för flera körkortsbehörigheter för en och samma elev.

Ref id: VC 504-23

Pratbubbla 1 Kommentarer

Avatar

sune arneson 2022-06-16

jag har gått kurs

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA