Körkort - Vilka krav gäller

Körkort infördes för första gången i början av 1900-talet i Sverige i takt med att bilar blev vanligare och vanligare.
Ett körkort är ett bevis på att du genomfört och klarat av förarprovet och ger dig rätt att köra olika typer av fordon på allmän väg. Körkorten är uppdelade i olika behörigheter där varje behörighet ger rätt att köra ett eller flera olika typer av fordon eller fordonskombinationer. Varje behörighet representeras av en bokstav från A till D. Den vanligaste typen av körkort i Sverige är B-körkort som ger rätt att köra bil ungefär 5,5 miljoner personer har B-körkort i Sverige.

Att ta körkort är för de flesta ett viktigt steg i livet. Då ett körkort och en bil ger en person en större frihet att kunna röra sig och själv bestämma över sina egna tider och platser man vill resa till. Samhället kräver att varje person som ska köra bil eller motorcykel i trafiken måste ha sådana kunskaper och färdigheter att trafiksäkerheten på våra vägar inte äventyras. I körkortsförordningen formuleras de krav som styr förarutbildning och prov.

Vad krävs för att ta körkort?

Körkort

För att ta körkort krävs det sammanfattningsvis att du:

  • 1. Har ett giltigt körkortstillstånd.
  • 2. Skriver ett godkänt teoriprov (ej för utökad B / B96).
  • 3. Gör en godkänd uppkörning / körprov (ej för AM-behörighet).

För att ta reda på vad ett körkort kostar kan du navigera till vad kostar körkortet?

För godkänt körkortsprov krävs:

  • 1. Kunskaper om vägtrafikens utveckling, trafiksäkerhetsfrågornas betydelse, trafikolyckornas orsaker, omfattning och karaktär samt vikten av ett ansvarsmedvetet och hänsynsfullt uppträdande i trafiken.
  • 2. Kunskaper om gällande trafikföreskrifter, den verkan från trafiksäkerhetssynpunkt som sjukdom, uttröttning, och stimulerande och bedövande ämnen, särskilt alkoholhaltiga drycker och narkotika medför på människan.
  • 3. Kunskaper om konstruktionen och verkningssättet hos fordon av det slag som provet avser.
  • 4. Förmåga att i landsväg- och gatutrafik köra fordon av det slag som provet avser.
  • 5. Sinnesnärvaro och omdömesförmåga.
Ref id: VC 244-52

Pratbubbla 3 Kommentarer

Avatar

fatema 2021-05-19

Brå

Avatar

Ali 2019-02-07

Hej när var det den sista uppdateringen?

Avatar

Kurt Landsmer 2017-09-02

Hej! Det borde finnas ett prov för 75 år och därefter ett prov vartannat år. Det kommer nya regler och förordningar i trafiken Och äldre glömmer ofta det som är nytt. Själv är jag 85 år och märker att jag behöver repetera en hel del. Provet för äldre bör utformas "enkelt och billigt".

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA