Förnya körkortet

Körkort

Beroende på vilken körkortsbehörighet du har behöver du förnya ditt körkort inom olika tidsintervall.

Behörigheter: AM (moped), A (mc), B (bil), BE (släp)
För dessa körkortsbehörigher behöver körkortet förnyas vart 10:e år för att det ska fortsätta gälla. Transportstyrelsen skickar ut en blankett till den adress där du är skriven där du kan ansöka om förnyelse innan giltighetstiden går ut.

Behörigheter: C (lastbil), CE (lastbil - släp), D (buss), DE (buss med släp)
För dessa körkortsbehörigher behöver körkortet förnyas vart 5:e år för att det vara fortsatt giltigt.
OBS! För dessa behörigheter måste du själv ansöka om förnyelse. Transportstyrelsen skickar dock ut information hur du gör för att förnya körkortet innan giltighetstiden går ut.

Det kostar 150 kr att förnya körkortet då ett nytt behöver tillverkas.
För att du ska kunna förnya körkortet behöver du vara permanent boende eller ha studerat i Sverige i minst ett halvår, det är dock möjligt att få dispens om du är bosatt utomlands.

Ref id: VC 968-33

Pratbubbla 2 Kommentarer

Avatar

Bengt Johnsson 2023-05-10

Vill ha blankett för att förnya körkortet.

Avatar

Bengt Wilson 2021-09-15

vill förnya mitt körkort har gått ut i datum har AM/A1/A2/A/B

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA