Körkortsprov - Om teoriprovet till körkort

När utbildningen och riskutbildningen är avklarad kan du göra körkortsprovet hos Trafikverket detta benämns även förarprov. Körkortsprovet är uppdelat i två delar. Den första delen är ett teoriprov / kunskapsprov där du ska besvara ett antal frågor om körkort och trafikregler på en viss tid.
Den andra delen är ett körprov eller uppkörning som det ofta kallas. Detta prov genomförs tillsammans med en person från Trafikverket en s.k provförättare som kommer att bedöma din körning och till slut ge dig ett godkänt resultat eller inte.

provkörkort

Det gäller att komma väl förberedd till körkortsprovet för att lyckas. Ungefär hälften av alla som skriver provet misslyckas tyvärr vid första försöket.

Innan du kan börja provet måste du legitimera dig med ett giltigt id-kort. Detta gäller vid båda proven dvs både teoriprovet och vid förarprovet. Du behöver även intyga att du inte har ett körkort utfärdat i något EES-land.

Kunskapsprov / Teoriprov

Teoriprovet är skriftligt men sker med hjälp av datorer. Om du har lässvårigheter kan du få hjälp med att läsa frågorna. Provet kan även göras på flera språk om kunskapsprovet avser b-behörighet, här kan du kan läsa mer om att skriva körkort på olika språk.
Teoriprovet består av frågor med 2-5 svarsalternativ. Förr i tiden kunde ett eller flera svarsalternativ vara korrekta på provet. Nu är det dock endast ett svarsalternativ som är rätt.

Förarprov / Uppkörning

Provet inleds med en säkerhetskontroll där bilen ska kontrolleras.
Körprovet sker i både stadsmiljö inom tätort samt på landsväg. Dessutom brukar det oftast ingå något moment där du ska vända eller parkera. Det är trafikinspektören som ber dig att köra till en viss plats, punkt eller att utföra något moment.

För motorcykel ingår förutom körning i stadsmiljö och landsvägskörning även ett manövreringsprov och ett bromsprov på en särskild avsatt bana.

Efter proven

Efter respektive prov får du veta direkt reda på ditt provresultat och därmed om du blivit godkänd eller inte. Om du skrivit både teoriprovet och gjort en godkänd uppkörning får du ett intyg som tillsammans med en giltig legitimation gäller som temporärt körkort fram tills att du fått ditt nya körkort med posten. Tänk på att intyget endast gäller i Sverige och som längst i ett år.

Övrigt

Vid körprovet för bil ska du som ska ta körkort ha en personbil som har:

  • Dubbelkommando för färdbromsen.
  • En extra invänd backspegel för framsätespassagerare.
  • Huvudskydd och trepunktsbälte för framsätena.

Vanligtvis går det att låna en sådan bil från trafikskolan. Det går även att hyra en bil från Trafikverket vid uppkörningen mot en avgift på 400 kr.

Ref id: VC 423-50

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA