Lastbil

Tung lastbil

Med körkort för tung lastbil (C1- och C-behörighet) får man köra fordon med en totalvikt över 3500 kg.

Följande krav måste uppfyllas för att få körkort med behörighet C:

 • Du måste ha körkort med behörighet B.
 • Du har körkortstillstånd utfärdat för förarbehörighet C (körkortstillståndet är giltigt i fem år).
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för tung lastbil hos transportstyrelsen.
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området.

Vad är det för skillnad på C1- och C-behörighet?
C1-behörigheten får man ta när man fyllt 18 år och ger rätt att köra en tung lastbil och personbil med en totalvikt på högst 7500 kg. Om man vill köra fordon med högre totalvikt krävs C-behörighet. För att ta C-behörigheten måste man ha fyllt 21 år. Om man gör utbildningen hos särskild utbildare exempelvis hos en yrkesskola kan åldersdispens ges.

Körkortsbehörighet C - tung lastbil ger dig rätt att köra följande fordon:

 • Tung lastbil (med lätt släpfordon).
 • Personbil med totalvikt över 3500 kg (med lätt släpfordon).
 • Tung terrängvagn i yrkesmässig trafik.
 • Traktortåg i yrkesmässig trafik.
 • Alla fordon som gäller för B-behörighet.

Körkortsfrågor för lastbil

Ref id: VC 671-47

Pratbubbla 4 Kommentarer

Avatar

Yaser Almohammad Alebrahim 2020-12-13

Jag vill gärna dem

Avatar

Ibrahim Alabdullah 2020-12-13

Jag vill gärna dem. Tack i alla fall. Mvh

Avatar

Jan 2018-09-09

Jag vill jätte gärna

Avatar

Muammar 2017-03-19

JAG VILL GÄRNA HA DEN.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA