Tung lastbil (C-behörighet)

Lastbil

En lätt lastbil får högst väga 3,5 ton (totalvikt) däröver definieras en lastbil som tung.

Följande krav måste uppfyllas för att få körkort med behörighet C:

 • Du måste ha körkort med behörighet B.
 • Du har körkortstillstånd utfärdat för förarbehörighet C (körkortstillståndet är giltigt i fem år).
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för tung lastbil hos transportstyrelsen.
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området.

Övningskörning

För att övningsköra privat för en C-behörighet måste du ha körkort med B-behörighet samt ha fyllt minst: 18 år.
Vid privat övningskörning måste du ha med dig en godkänd handledare som ska ha med sig handledarbeviset. En grönvit skylt med texten ’Övningskör’ ska vara placerad så att den är väl synlig för bakomvarande trafikanter.

Undantag för ålder vid övningskörning: Om du går en yrkesförarutbildning för godstransporter får du börja övningsköra vid 18 års ålder. Övningskörningen får då endast ske tillsammans med skolan du utbildar dig hos.

Teoriprov

Inför teoriprovet kan du öva med KTP Trafikskola C som är anpassat för C-behörigheterna. Programmet kan beställas via: körkortsfrågor för C-behörigheterna. Teoriprovet pågår högst 40 minuter och innehåller 55 frågor, för godkänt krävs minst 44 rätt.

Körprov / Uppkörning

Provet inleds med en säkerhetskontroll. Du kan även få frågor kring lastsäkring och bli ombedd att förklara uppgifter i registreringsbeviset. Det ställs speciella krav på fordonet du använder vid uppkörningen. Fordonet får naturligtvis inte ha körförbud och vara i ett tillförlitligt skick ur trafiksäkerhetssynpunkt. Bilen måste kunna köras i minst 80 km/tim, vara utrustad med ABS-bromsar och färdskrivare, ha en manuell växellåda (gäller ej vid omprov) och vara registrerad i Sverige.
Vid uppkörningen måste fordonet även vara lastat med förankringsbart gods (ej djur eller farligt gods).

Krav på fordon vid uppkörning

Krav på fordon för C1:

 • Manuell växellåda.
 • Totalvikt på mellan 4 och 7,5 ton.
 • Minst 5 meter lång.
 • Lastad till minst halva maximilasten.
 • Lastutrymmet ska vara en sluten lådkonstruktion som är minst lika bred och hög som förarhytten.

Krav på fordon för C, inom parentes gäller om fordonet togs i bruk innan 2003-10-01:

 • Registrerad i Sverige.
 • Manuell växellåda med minst 8 framåtväxlar.
 • Totalvikt på minst 16 ton (14 ton).
 • Minst 8 meter lång (7 meter).
 • 2,4 meter bred med ett axelavstånd på minst 4 meter.
 • Lastad till minst 2/3 av bilens lastvikt på väg som tillhör BK1.
 • Lastutrymmet ska vara en sluten lådkonstruktion som är minst lika bred och hög som förarhytten.
 • (Höjd på minst 3,5 meter).

Körningen pågår i trafik under minst 45 minuter. Du kommer även att bli ombedd att genomföra ett eller flera körmoment:

 • Backning och svängning samtidigt.
 • Parkering på parkeringsplats, vid lastning och lossning intill lastramp eller brygga.
 • U-sväng.
 • Uppställning mellan, bakom eller framför ett annat fordon.
 • Starta i med- eller motlut.

Körkortsbehörighet C - tung lastbil ger dig rätt att köra följande fordon:
- Tung lastbil (med lätt släpfordon).
- Personbil med totalvikt över 3 500kg (med lätt släpfordon).
- Tung terrängvagn i yrkesmässig trafik.
- Traktortåg i yrkesmässig trafik.
- Alla fordon som gäller för B-behörighet. Ref id: VC 468-29

Pratbubbla 3 Kommentarer

Avatar

Mike 2023-07-27

Jag har gjort trafinverket prov 8 gånger, allt är bara otur och gav upp, läsa bok är skömt, det borde finnas något enkelt skaffa lastvil körkort och jag ville ute kör och jobba hårt inte den trafikverket är skit och skämt...

Avatar

Samuel kidane 2020-07-09

Jag vill ha teoriprovet Tung lastbil

Avatar

Ziya 2018-10-13

Hej den har teoriprovet fins på olika språk??

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA