Introduktionsutbildning

Vid privat övningskörning för behörighet B ska handledaren och eleven gå en introduktionsutbildning, denna måste genomföras innan handledaren kan godkännas.

Eleven måste även ha fyllt 15 år och 9 månader. Utbildningen är minst 3 timmar och informerar bland annat om vilket ansvar handledaren har vid övningskörning, vilka bedömningskriterier som gäller vid uppkörningen samt delar kring sparsam körning.

När utbildningen genomförts rapporterar utbildaren detta till Trafikverket. Utbildningen avslutas inte med något skriftligt eller muntligt prov.
Introduktionsutbildningen är giltig i 5 år och gäller från det datum utbildningen genomfördes.

Ref id: VC 121-52

Pratbubbla 1 Kommentarer

Avatar

Adonay 2020-02-17

Hej jag undrar bara när jag kan komma ok ta denna utbildning och hur mycket det kostar

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA