Välja trafikskola

Välj rätt trafikskola

Fundera på vad som är viktigt när du ska välja trafikskola och välj den skola som ger dig en positiv helhetsbild. Här kommer några exempel på frågor som du kan ställa till trafikskolan:


Allmänt

 • Vilka öppettider har trafikskolan?
 •  Redovisar skolan tydligt innehåll i och kostnader för utbildningen?
 • Vilken pedagogik använder skolan sig av?
 • Vilka möjligheter har du att göra en reklamation om du inte skulle vara nöjd med utbildningen?
 • Kan man få en individuell utbildningsplan?
 • Hur ser köerna ut inför provet på Trafikverket?

Teori

 • Vad ingår i teoriavgiften och är teorin lärarledd?
 • Är kontoret bemannat när man arbetar självständigt med teorin på trafikskolan?
 • Vilka pedagogiska hjälpmedel finns?

Körning

 • Vilka moment ingår i den praktiska utbildningen?
 • Finns det lediga körtider på tider som passar dig?
 • Kan man själv välja trafiklärare?
 • Var är trafikskolan belägen i förhållande till övningsområden?
 • Ger skolan dig hemuppgifter mellan körlektionerna?
 • På vilket sätt får din privata handledare, om du har en sådan, delta i din utbildning?
 • Vilka krav ställs på förkunskaper före kursstart vid komprimerad utbildning?

Besök trafikskolan

Gör gärna ett besök på trafikskolan innan du bestämmer dig. En träff med trafikskolans personal och ett första intryck av miljön kan vara till hjälp i ditt val. Titta även i trafikskolans utbildningsplan som ligger till grund för den utbildning som bedrivs på trafikskolan.

Ref id: VC 47-49

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA